Select Page

POKLICNA MATURA 2022 (spomladanski rok)

V sredo, 6. 7. 2022, bo ob 10.00 v učilnici št. 1 (večnamenski prostor v pritličju) seznanitev kandidatov 4. R/IB oddelka z uspehom na spomladanskem roku poklicne mature ter podelitev maturitetnih spričeval.

Rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature 2022 na šoli je prav tako v sredo, 6. 7. 2022 (zadnji rok je 7. 7. 2022).

Zunanji kandidati (to so tisti, ki nimajo statusa dijaka) bodo z uspehom seznanjeni v sredo, 6. 7. 2022, ob 13.00, v sejni dvorani ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.

SPLOŠNA MATURA 2022 (spomladanski rok)

V ponedeljek, 11. 7. 2022, bo ob 13.00 v učilnici št. 1 (večnamenski prostor v pritličju) seznanitev kandidatov 4. A/IB oddelka z uspehom na spomladanskem roku splošne mature ter podelitev maturitetnih spričeval.

Rok za prijavo na jesenski rok splošne mature 2022 na šoli je prav tako v ponedeljek, 11. 7. 2022 (zadnji rok je 12. 7. 2022).

V primeru, da se kandidati sami ne morejo udeležiti podelitve maturitetnih spričeval, lahko pooblastijo starše ali polnoletnega sorojenca, da prevzame njihovo spričevalo (ob prevzemu spričevala je potrebno predložiti osebni dokument pooblaščenega prevzemnika in pisno pooblastilo kandidata). Kasneje je mogoče maturitetno spričevalo prevzeti v tajništvu ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna, v času uradnih ur (med 9.00 in 11.00) oziroma po predhodnem dogovoru pri tajnici ŠMK za splošno maturo oziroma tajnici ŠMK za poklicno maturo.

Vljudno vabljeni na podelitev maturitetnih spričeval.

mag. Sonja Škrlj Počkaj,
tajnica ŠMK za splošno maturo
E: sonja.skrlj@scpo.si

Kajetana Tornič,
tajnica ŠMK za poklicno maturo
E: kajetana.tornic@scpo.si


(Število obiskov: 787)
Dostopnost