Select Page

cankar1

Srebrno priznanje, doseženo na področnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje prejmejo:

  • Špela Kresevič Frank, 1. A/IB,
  • Tina Šajn, 1. A/IB,
  • Mia Valenčič, 2. A/IB,
  • Anja Tomažič, 3. A/IB.

Na državno tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 10. 3. 2018, v Ljubljani, so se uvrstile:

  • Špela Kresevič Frank,
  • Tina Šajn in
  • Saša Barille.

Čestitamo nagrajenkam, uvrščenim na državno tekmovanje pa želimo veliko uspeha!

Aktiv slavistk