Select Page

Dijaška organizacija Slovenije

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) objavlja Razpis DOS za sofinanciranje dijaških projektov 2015. Namen razpisa je sofinancirati projekte, ki jih organizirajo in v večini obiskujejo dijaki.

Z razpisom upamo, da bomo pomagali do realizacije pri zadanih projektih prijaviteljev. Prednost pri razpisu bodo imeli projekti in ideje, ki bodo vzpodbujali participacijo dijakov, strpnost med dijaki, vzpodbujali aktivno preživljanje prostega časa dijakov ali se zavzemali za rešitev drugih dijaških problematik. Pri prijavi na razpis bodite pozorni, da izpolnite vse ustrezne vsebine dokumenta.

Višina sredstev celotnega razpisa znaša 1.500,00 €. Posameznemu prijavitelju se dodeli največ desetina celotnih sredstev (150,00 €). DOS bo sofinancirala projekt v višini do največ 50 %.

Prijavitelj mora dodeljena sredstva porabiti do 1. 10. 2015.

Vloge morajo biti oddane najpozneje do 10. 4. 2015 s priporočeno pošto. Poslane morajo biti tudi na elektronski naslov razpis@dijaska.org.

Za kakršnekoli dodatne informacije se obrnite na e-pošto: razpis@dijaska.org.

Razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ (klikni)

Točkovnik po katerem se bodo ocenjevali projekti najdete TUKAJ (klikni)

Lep dijaški pozdrav!


(Število obiskov: 25)
Dostopnost