Select Page

Skupaj zmoremo (We can do it) – KA1-VET-39/17

V šolskem letu 2018/19 je za opravljanje prakse v tujini na voljo 30 prostih mest za dijake in dijakinje 3. letnika Šolskega centra Postojna programov strojni tehnik, ekonomski tehnik, tehnik računalništva (Gimnazija Ilirska Bistrica), oblikovalec kovin – orodjar in avtoserviser.

Za dijake 3. letnika programa tehnik računalništva, ki se izvaja na Gimnaziji Ilirska Bistrica, je na voljo 6 prostih mest.

Rok za oddajo prijavnice, ki je dostopna na spodnji povezavi, je 15. september 2018.


Z doseganjem pričakovanih učinkov, ki jih bo projekt soustvarjal, zasledujemo cilj zapolnitve vrzeli med formalnim izobraževanjem in potrebami trga dela.

programih poklicnega in strokovnega izobraževanja se osredotočamo na izpopolnjevanje poklicnih in splošnih kompetenc, ki jih dijaki pridobijo v obdobju treh ali štirih tednov življenja in dela v tujini.

Cilji, ki jih zasledujemo:

– neposredna uporaba strokovnih in poklicnih znanj pri praktičnem delu,

– spodbuditi jezikovno raznolikost (angleščina in jezik gostujoče države),

– razvijati digitalne kompetence posameznika z različnimi posrednimi in neposrednimi nalogami, ki so del projektnih aktivnosti,

– spodbuditi razvijanje samozavesti, ozavestiti sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve in spodbujati k prilagajanju,

– spodbuditi kulturno raznolikost, ohraniti identiteto, biti odprt za tujo kulturo in soustvarjati evropski prostor,

– razviti znanja iz področja organizacije in načrtovanja

Na področju sodelovanja z gospodarstvom, se v okviru projekta dodatno povezujemo na ravni programskih vsebin in potrebami delodajalcev v regiji. Šola stremi k razvoju znanj in kompetenc, ki bodo na trgu dela uporabne in bodo dijakom omogočale čimprejšnjo zaposlitev, delodajalcu pa skrajšale čas uvajalne dobe.

S projektom uvajamo, za nas, novo področje, in sicer izvedba poučevanja delodajalcev mentorjev PUD v tujem okolju. Skozi projekt jim bomo omogočili mobilnostno izkušnjo, ne le kot opazovalcem, pač pa kot aktivnim soustvarjalcem pouka v tujini z namenom čim boljšega poznavanja delovanja celotnega učnega procesa, odzivnosti dijakov in prepoznavanja težav s katerimi se srečujemo v izobraževanju.

Priložnost za uvedbo sprememb iščemo tudi z gostovanjem tujih dijakov v našem okolju, saj bodo prvi teden gostovanja na šoli pri čemer bodo sodelovali z učitelji, v nadaljevanju pa bodo prakso opravljali pri delodajalcih.

Blogi dijakov 3. R/IB v šolskem letu 2017/18 – klik

Razpis za opravljanje prakse v tujini v šolskem letu 2018/19 – klik

Prijavnica za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini 2018/19 – klik


(Število obiskov: 7)