Select Page

Slovensko sociološko društvoLetos Slovensko sociološko društvo obeležuje petdeset let delovanja. V tem letu bomo zato pripravili celo vrsto različnih aktivnosti, ki bodo namenjene tako splošni javnosti, kot tudi nam sociologinjam in sociologom oz. vsem, ki delujejo na širšem področju družboslovja. Ena takšnih je razpis za najboljši srednješolski sociološki esej, na izbrane naslove. Ti dajejo možnost, da mladi izkažejo razvitost sociološke imaginacije in na ustvarjalen in kritičen način razmišljajo o svetu, v katerem živimo.

Ta razpis se nam zdi še posebno pomemben, ker menimo, da je potrebno srednješolski populaciji mladih bolj približati sociologijo kot znanstveno disciplino »ki šteje«.

Predlagamo naslednje možne naslove esejev:

  1. Zdravorazumsko razumevanje družbe nudi pogled, ki je pogostokrat dokaj jasen in nevprašljiv. Kakšen pogled na družbo ponuja sociologija, v čem je ta pogled drugačen od zdravorazumskega in kakšna spoznanja prinaša?
  2. Pogostokrat slišimo, da smo ljudje v sodobnih družbah svobodni in sami odločamo o poteku naših življenj. Razpravljaj o pomenu socialnega okolja, v katerem potekajo procesi socializacije, za možnosti in priložnosti, ki jih ima posameznik v življenju!
  3. Analiziraj značilnosti in učinke resničnostnih šovov kot elementa množične kulture!
  4. Družbene neenakosti se povečujejo. Najbogatejši odstotek ljudi ima toliko bogastva kot ostalih devetindevetdeset odstotkov. Analiziraj vzroke in posledice naraščanja družbene neenakosti!

Esej naj ne bo daljši od 500 besed.

Na natečaj se lahko prijavite in eseje oddate profesorju sociologije in filozofije Gorazdu Brnetu, in sicer do petka, 15. maja 2015. Esej z naslovno stranjo, na kateri je poleg naslova eseja in avtorja/ice naveden naziv šole in ime mentorja/ice, posamezna šola pošlje na naslov:

Slovensko sociološko društvo
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana.

Komisiji za oceno esejev pri SSD lahko posamezna šola pošlje največ 3 najboljše eseje.

Podeljene bodo 3 nagrade dijakom/dijakinjam ter njihovim mentoricam/mentorjem.

  1. Nagrada: paket 6 aktualnih socioloških del in kotizacija za sociološko srečanje in če bo potrebno nočitev (za dijaka/dijakinjo in profesorja/profesorico);
  2. Nagrada: paket 4 aktualnih socioloških del in kotizacija za sociološko srečanje (za dijaka/dijakinjo in profesorja/profesorico);
  3. Nagrada: paket 2 aktualnih socioloških del in kotizacija za sociološko srečanje (za dijaka/dijakinjo in profesorja/profesorico).

Razglasitev najboljših esejev in podelitev nagrad bo na letošnjem sociološkem srečanju, ki bo v mesecu novembru v Ljubljani. Več o tem bomo predstavili na srečanju Pedagoške sekcije SSD, ki ga načrtujemo za 10. marec. Ta dopis velja tudi kot vabilo na srečanje pedagoške sekcije SSD.

Milica Antić Gaber, predsednica SSD
Matjaž Poljanšek, vodja Pedagoške sekcije SSD
Gorazd Brne, profesor sociologije in filozofije


(Število obiskov: 63)
Dostopnost