Select Page

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektor za enake možnosti je s projektom Odklikni! (CyberVAW) – Spletno nasilje in nadlegovanje nad ženskami in dekleti uspešno kandidiral za sredstva na razpisu Evropske komisije, in sicer projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 – 2020). Izvajanje projekta se je začelo 1. julija 2017 in se bo zaključilo 31. decembra 2019.

FDV

Fakulteta za družbene vede (UL) želi pod okriljem projekta Odklikni! raziskati, v kolikšni meri je nadlegovanje preko interneta oziroma preko mobilnih telefonov prisotno v slovenskih šolah. V ta namen so pripravili kratek vprašalnik, ki je namenjen dijakom programa tehnik računalništva.

Reševanje spletne ankete, ki traja največ 15 minut, bo potekalo po spodnjem razporedu.

Dan, datum Razred Šolska ura Št. učilnice Učitelj
Sreda, 21. 3. 2018 1. R/IB 2. 5 V. Zbačnik
2. R/IB 3. 17 M. Simčič
5 F. Nahtigal
3. R/IB 1. 4 V. Zbačnik
4. R/IB 2. 4 M. Simčič

Vodstvo šole


(Število obiskov: 23)
Dostopnost