Select Page

Vir: https://www.ilirska-bistrica.si/novice/obcina/2023051613151900/RA%C4%8CUNALNI%C5%A0KI-TEHNIKI-IZVEDELI,-KAKO-DELUJE-OB%C4%8CINA/

Dijaki 3. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica, smer tehnik računalništva, so v okviru predmeta Državljanska vzgoja obiskali Občino Ilirska Bistrica, da bi se podrobneje seznanili z  njenim delovanjem.

29 dijakov je v sejni sobi pozdravil župan Občine Ilirska Bistrica dr. Gregor Kovačič in jim podal izčrpne odgovore na številna vprašanja o zadolžitvah, pristojnostih in obveznostih župana ter jih seznanil z načinom dela v slabih šestih mesecih od nastopa mandata.

Tehnikom in tehnici računalništva pa je organizacijo lokalne samouprave, sestavo delovnih teles občine, ilirskobistriško občinsko upravo in izvorne naloge občine predstavila direktorica občinske uprave mag. Jana Knaflc Strle.

Mladi računalničarji so se seznanili z letnim načrtom prihodkov in odhodkov, najbolj pa so jih zanimali razvojni projekti, ki se obetajo naši občini v prihodnje. Izvedeli so, da se trenutno izvaja največji projekt v zgodovini samostojne Slovenije Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik, ki bo zagotovil čisto pitno vodo vsem gospodinjstvom v naši občini, ter v občinah Hrpelje-Kozina in Divača. Pozdravili so tudi izgradnjo športne dvorane pri OŠ Dragotina Ketteja, energetsko sanacijo zdravstvenega doma in OŠ Antona Žnideršiča, ureditev atletskega stadiona v Trnovem in ureditev kolesarske povezave med Ilirsko Bistrico in Zabičami.

Dijake je razveselil podatek, da ima občina e-poslovanje in facebook profil, pripravlja se nova, dostopnejša spletna stran,  do konca tega leta pa bo urejeno tudi upravno e-poslovanje. Mladi od 15. leta starosti dalje pa bodo lahko s pobudami in predlogi aktivno sodelovali pri soustvarjanju participativnega proračuna.

Po učni uri o delovanju občine dijake in dijakinjo pred težko pričakovanimi šolskimi počitnicami čaka še praksa v tujini, za njihove ideje o večji vključenost mladih pa so vrata občinske stavbe vedno odprta.  


(Število obiskov: 115)
Dostopnost