Select Page

Prvi športni dan (pohod) za 1., 2. in 3. letnik programov gimnazija in tehnik računalništva bo v četrtek, 10. 9. 2020.

ORGANIZACIJA: Dijaki bodo razdeljeni v dve skupini, in sicer bodo v prvi skupini dijaki 1. A/IB, 2. A/IB in 3. A/IB, v drugi skupini pa dijaki 1. R/IB, 2. R/IB in 3. R/IB.

CILJI ŠPORTNEGA DNE: gibalna aktivnost

SPREMLJEVALCI: razredniki/čarke oziroma drugi profesorji/ice in profesorji/ice športne vzgoje

DEJAVNOST: pohod na Črne njive (zahtevnost poti: lahka neoznačena pot)

ZBOR8.00 na športnem igrišču ob Gimnaziji Ilirska Bistrica. VSAK ODDELEK NA SVOJEM PROSTORU OB USTREZNI RAZDALJI. Sledi preverjanje prisotnosti in oblikovanje skupin:

 • 1. A/IB, 2. A/IB in 3. A/IB – oblikovanje kolone in začetek pohoda ob 8.10;
 • 1. R/IB, 2. R/IB in 3. R/IB – oblikovanje kolone in začetrek pohoda ob 8.25.

ZAKLJUČEKob 12.15 pred Gimnazijo Ilirska Bistrica

POTEK IN NAVODILA V ZVEZI Z VARNOSTNIMI PRIPOROČILI:

 1. Pohod bo potekal po poti oziroma stezi, ki se prične za šolo, prečka asfaltirano regionalna cesto RT-915 in se konča na Črnih njivah, kjer bo postanek za malico.
 2. Malica iz nahrbtnika (šolska malica ne bo organizirana in bo odjavljena, malico dijaki prinesejo od doma) bo na točki, kjer bo postanek.
 3. Vse plastenke, papirčke in ostale smeti, dijaki odnesejo s seboj nazaj domov.
 4. Pohod začnemo in končamo na športnem igrišču ob šoli.
 5. Varnostna navodila:
 • s seboj imamo zaščitno obrazno masko,
 • vseskozi vzdržujemo medsebojno razdaljo 1,5-2,0 m,
 • po poti hodimo v koloni,
 • smo v športni opremi in obutvi,
 • prepovedan je alkohol in tobačni izdelki ter vse ostale opojne substance,
 • prepovedana je vožnja z avtomobili, motorji, kolesi.

Vodstvo šole in aktiv ŠVZ


(Število obiskov: 89)
Dostopnost