Select Page

Prvi šolski dan v šolskem letu 2021/22 se za dijake 2., 3. in 4. letnika gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva začne v sredo, 1. septembra 2021,ob 8.00, za dijake 1. letnika gimnazijskega programa in programa tehnik računalništva pa ob 8.15.

Pouk se bo izvajal po navodilih MIZŠ in NIJZ po modelu B, kar pomeni, da so vsi dijaki na šoli, ob upoštevanju vseh zdravstvenih omejitev. V šolo lahko vstopajo LE ZDRAVI dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). Dijaki, ki jim je bila s strani NIJZ-a odrejena samoizolacija ali karantena, morajo slediti navodilom NIJZ-ja in ne hodijo v šolo.

Za dijake se v skladu z uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 izvaja samotestiranje enkrat tedensko. Dijaki prevzamejo teste za samotestiranje v lekarnah z zdravstveno izkaznico.

Ostali obiskovalci šole, ki niso dijaki in zaposleni ter so starejši od 15 let, morajo ob vstopu v šolo izpolnjevati in dokazati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja se bo preverjalo ob vstopu v šolo.

POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE:

Dijaki pred šolo počakajo razrednike in v šolo vstopajo skupaj z razredniki. V šolo vstopajo posamično, z medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra in z zaščitno obrazno masko, ki jo prinesejo s seboj. Ob vstopu v šolo si razkužijo roke.

Dijaki se z razredniki zberejo v svojih matičnih učilnicah po naslednjem razporedu:

ODDELEKIZOBR. PROGRAMRAZREDNIK/ČARKAŠT. UČILNICE
1. A/IBGimnazijaAndreja Kerin12
2. A/IBGimnazijaKatja Koren Valenčič/Dolores Sitar13
3. A/IBGimnazijaAriana Jurca15
4. A/IBGimnazijaBarbara Dekleva18
1. R/IBTeh. računalništvaVinko Zbačnik7
2. R/IBTeh. računalništvaMarja Oberstar9
3. R/IBTeh. računalništvaTjaša Ažnik6
4. R/IBTeh. računalništvaMartin Simčič11

Dijaki 1. letnika imajo tri šolske ure razrednih opravil z razrednikom, sledi odmor za malico. Po malici se zanje prvi šolski dan zaključi. Za dijake 2., 3. in 4. letnika bo po dveh šolskih urah razrednih opravil z razredniki 3., 4. in 5. šolsko uro potekal pouk po urniku.

Za dijake, ki so oddali prijavo na šolsko malico, bo organizirana šolska malica (1. 9. 2021 bo hladna malica, od 2. 9. 2021 dalje pa topla malica). Zaradi razmer, povezanih s COVID-19, so oddelki razporejeni v tri glavne odmore. Glavni odmor, namenjen šolski malici, je za 2. A/IB in 2. R/IB oddelek od 9.35 do 10.00, za 1. A/IB, 1. R/IB in 3. A/IB oddelek od 10.25 do 10.50, za 3. R/IB, 4. A/IB in 4. R/IB oddelek pa od 11.15 do 11.40.

Drugi šolski dan v četrtek, 2. septembra 2021, bo pouk potekal po urniku, ki ga dijaki dobijo v šoli.

ŠOLSKI AVTOBUSI VOZIJO PO OBIČAJNEM VOZNEM REDU, KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI ŠOLE.

Vsem dijakom želimo uspešen začetek šolskega leta, z veliko optimizma in pozitivne energije.

Vodstvo šole

Priloge:


(Število obiskov: 52)
Dostopnost