Select Page

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici razpisuje

natečaj za dijaški esej na temo »Protesti in uporništvo«

za pridobitev dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2014

FUDŠVsebina: Zadnje leto so dogajanje na Slovenskem zaznamovali množični protesti, ki so jih njihovi protagonisti poimenovali za ‘vseslovenske ljudske vstaje’. Po njihovem zatrjevanju so bili usmerjeni zoper politično elito in ostale nosilce moči, ki naj bi bili odgovorni za težak položaj, v katerem so se znašli država in njeni državljani. Vendar pa ta pojav nikakor ni značilen samo za Slovenijo. Protesti pretresajo številne države Evrope in sveta. Običajno se pojavijo v razmerah politične, gospodarske in socialne krize. Pri tem se izpostavlja vprašanje, kakšni so razlogi za proteste? Kaj motivira ljudi, da javno izrazijo svoje nezadovoljstvo zoper stanje v družbi? Gre za osebne frustracije ali sledenje etičnim principom? Gre upor zoper sistem kot takšen ali zoper deformacije znotraj njega? Je morda uporništvo nekaj, kar je tako rekoč ‘prirojeno’ mladim generacijam? In če se osredotočimo na slovensko situacijo: kaj je spodbudilo nedavne proteste? So bili zares spontani ali pa so bili morda ‘dirigirani iz ozadja’? Ali so dosegli zastavljene cilje? So se ‘izpeli’ ali pa lahko pričakujemo njihovo nadaljevanje?

Dijaški eseji lahko obravnavajo eno ali več takšnih ali drugačnih dilem na temo protestov in uporništva na nacionalni, evropski ali globalni ravni, lahko se osredotočijo na zelo ozko tematiko ali se lotijo širše; lahko razmišljajo o krizah v zelo širokem smislu ali pa se omejijo na zelo konkretneprimere po lastni izbiri.

Rok oddaje: Esej je treba oddati po elektronski pošti na spletni naslov fakultete referat@fuds.si najkasneje do 31. marca 2014.

Nagrada: Gosarjeva nagrada bo podeljena za največ tri najboljše eseje. V teh primerih nagrado prejme dijak(inja) v obliki priznanja, podeljenega na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg tega je, skupaj z mentorico/mentorjem, povabljen(a) k brezplačni udeležbi na ekskurziji v Bruselj, ki jo fakulteta organizira maja leta 2014 za svoje študente in študentke.

Razpis.


(Število obiskov: 18)
Dostopnost