Select Page

Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete, s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter s Pedagoške fakultete. V projektu sodeluje 14 osnovnih in srednjih šol iz celotne Slovenije.

Osnovni namen projekta je pripraviti inovativno učno e-okolje, ki se bo uporabljalo pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Zasnovano bo na osnovi orodij za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki bodo podprta s korpusom besedil in bazo znanja (s področja slovnice, pravopisa, frazeologije in besediloslovja).

Kakovostno in privlačno prosto dostopno učno e-okolje bo obogatilo pouk slovenščine, prispevalo k motiviranosti za učenje in izboljšanju jezikovno-digitalnih kompetenc.

Projekt traja od 8. 7. 2017 do 30. 9. 2021.

Mentorica: Mateja Rebec Hreščak


(Število obiskov: 37)
Dostopnost