Select Page

– Nosilec projekta: ZRSŠ, konzorcijski partner: ARNES,

– Koordinator projekta na šoli: Gorazd Brne,

– Vodja projektnega tima: Mojca Ota (BIO),

– Člani projektnega tima: Marja Oberstar (MAT), Mateja Rebec Hreščak (SLO), Dolores Sitar (GEO, Klara Tornič?), Eva Kristan (ANG, Erika Gombač),

– Dinamika projekta:

  4 obdobja preizkušanja:

1. obdobje: mar-apr, 2014

2. obdobje: nov-dec, 2014

3. obdobje: jan-feb, 2015

4. obdobje: mar-apr, 2015

  V vsakem obdobju: izvedba načrtovanega tematskega oz. učnega sklopa

  Vsaj enkrat v 4 obdobjih preizkušanja: spremljava pouka s strani ZRSŠ

  Raven načrtovanja:

– Priprava na tematski oz. učni sklop (2013/2014) oz. letna priprava (2014/2015)

– Sprotna priprava (oddati v spletno učilnico pred izvedbo učne ure)

  Evalvacija:

1. Vprašalniki za učitelje, starše in dijake: od 21. 4. 2014 do 25. 4. 2014,

2. opazovalna lestvica za spremljavo pouka (zajem podatkov v času obdobij
preizkušanja oz. na hospitacijah)

3. Polstrukturirani intervju s člani projektnega tima in starši (na zaključnem srečanju)

– 1. obdobje PPB:

4. feb. – 10. mar. priprava in oddaja tematske priprave (TP, 5 – 10 ur) in sprotne priprave (SP, 1 ura v skladu s TP),

Rok za oddajo TP in SP podaljšan do 10. mar., pregled oddanih priprav,

PI na oddane priprave poslane na mail (namen PI strokovna rast),

– V razpredelnico http://url.sio.si/czTvpisan datum in ura, na katero vabite skrbnika šole oz. svetovalca (če niste povabili na uro v 1. obdobju preizkušanja, boste povabili na vsaj eno uro v 2., 3. ali 4. obdobju, preveriti v razpredelnici v stolpec P, če so vam skrbnik ali svetovalec potrdili prihod na uro).

– Objavljeni novi e-učbeniki: http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/

Možen prenos  celotnega kompleta (GIM), v aplikacijo za Androide dodani novi e-učbeniki (spletna učilnica),

Vabljeni k uporabi in preizkušanju! KEM, Andreja Marzi?

– 1. IKT urica, videokonferenca, 18. mar., 14.00:

Tema: Bodi (še bolj) dejaven pri pouku ali učinkovito uporabljajmo glasovalni sistem (spletno storitev) KLIKER,

Kaj je Kliker?: http://www.sio.si/sio/storitve/dejavnosti_in_storitve/kliker/

Navodila za uporabo: http://url.sio.si/cB5

Posnetek 1. IKT urice: https://vox.arnes.si/p1wrmjvtya1/

– 2. IKT urica, videokonferenca, 14. apr., 20.30:

Tema: Dobiš in daš na http://podpora.sio.arnes.si/

“Viri” kot podpora učitelju, Kaj morajo uporabniki nujno vedeti o PODPORI, Soustvarjamo, Kašna je prihodnost PODPORE?

– Pojasnila vodje projekta: V času projekta bo ZRSŠ pri vsakem sodelujočem učitelju opravil najmanj 1 in največ 4 spremljave. Gre za evalvacijo interaktivnih učbenikov in Arnesovih e-storitev (ZRSŠ želi izvesti spremljave pouka v vseh štirih obdobjih, tp. 4 do konca šolskega leta 2014/2015, odločitev, ali povabimo svetovalca na eno, dve, tri ali štiri ure pa je prepuščena sodelujočim učiteljem).

– I-učbeniki:

1. Učbeniki za naravoslovje in MAT: http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/

2. Prihajajoči e-učbeniki za družboslovje in jezike:

GLA 1: http://eucbeniki.sio.si/test/etorba/gls1/

SLO 1: http://eucbeniki.sio.si/test/etorba/slo1/

SLO 1: http://eucbeniki.sio.si/test/etorba/ang1/

SLO 1: http://eucbeniki.sio.si/test/etorba/lum1/

3. E-enote za GEO:http://eucbeniki.sio.si/pilot/geo

Učbenikaza ZGO ne bo! Učitelji ZGO preizkušajo obstoječa e-gradiva in e-storitve.

– E-storitve: KlikerMoodle,  Spletno anketiranjeMapa, Filesender, PlanerSplet.arnes.si


(Število obiskov: 66)
Dostopnost