Select Page

Evrošola - prikazna

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vsako leto pripravlja simulacije delovanja Evropskega parlamenta za srednje šole v okviru Evrošole. Namen simulacij je spodbuditi dijake k večji državljanski participaciji in jim predstaviti možnosti sodelovanja v procesih demokratičnega odločanja.

Evrošola

Za dvodnevni obisk na sedežu Evropskega parlamenta se šole potegujejo tako, da sestavijo svojo ekipo tekmovalcev (od 6 do 24 članov). Naloga ekipe in njenega mentorja je, da posname kratek video o letošnji temi tekmovanja in se uspešno preizkusi v aktivnem poznavanju Evropske unije in delovanja Evropskega parlamenta. Letošnje tekmovanje nosi naziv Evropski državljan sem vsak dan. Od ekipe se pričakuje, da v videu, katerega dolžina ne presega 5 minut, predstavi svoj pogled na to, kako temeljne vrednote Evropske unije, ki so človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, sami živijo v praksi, ali kako se te vrednote odražajo v družbi, v kateri živijo. Pri tem se lahko osredotočijo tudi na perečo temo migracij, ki zaradi svoje aktualnosti letos vsebinsko spremlja projekt.

Oddaja videa je pogoj za vabilo na eno izmed štirih regijskih tekmovanj, kjer se bodo ekipe pomerile v znanju o Evropski uniji in Evropskem parlamentu. Udeležence pa čakajo tudi zanimive interaktivne delavnice o glavnih temah letošnjega tekmovanja.

Regijsko tekmovanje bo potekalo v Vipavi, 29. septembra 2016, ob 10. uri v prostorih Škofijske gimnazije Vipava.

Število dijakov na dan tekmovanja: V tekmovalni ekipi mora biti vsaj 6 dijakov in največ 24. Pisni preizkus lahko rešuje le 6 dijakov iz ekipe, pri ustnem kvizu teh omejitev ni. Razporeditev dijakov je poljubna.

Pripravljalno gradivo za dijake, vključene v program Evrošola 2016.

Najboljše ekipe bodo znanje izpolnjevale še na pripravljalnih dogodkih jeseni, potem pa se bodo s svojimi mentorji odpravile na eno izmed dvodnevnih simulacij Evropskega parlamenta, ki bodo potekale od oktobra do maja 2017.

Evrošola 2016 – predstavitveni video dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica

 


(Število obiskov: 42)
Dostopnost