Select Page

Vozni redi prevozov 2022/23


Občina Ilirska Bistrica organizira brezplačne avtobusne prevoze (prevoznik Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Goropeke 11, Žiri) dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem na območju občine Ilirska Bistrica. Upravičenci do koriščenja brezplačnih avtobusnih prevozov so dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Za naročilo vozovnice dijaki na elektronski naslov prevoznika info@frelih.com pošljejo sledeče podatke:

  • ime in priimek dijaka ter naslov prebivališča,
  • letnik šolanja,
  • vstopno in izstopno postajališče.

S strani prevoznika bodo dijaki prejeli odgovor oziroma vozovnico.

Šolski vozni redi prevoznika Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. (zadnja sprememba 1. 9. 2021)


Za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica s prebivališčem izven občine Ilirska Bistrica velja splošna subvencija prevoza. Upravičenci do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu so dijaki, katerih prebivališče je najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja (več o splošni subvenciji preberite spodaj).

Avtobusni in železniški vozni redi na relaciji Ilirska Bistrica – Postojna – Ilirska Bistrica


Subvencija prevoza za dijake


Subvencionirane prevoze za dijake urejata Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) in Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza. Dijaki so upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je njihovo prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja. Vse informacije so dostopne na spletnem portalu e-uprave.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 679)
Dostopnost