Select Page

Če rad spoznavaš nove ljudi, želiš pomagati, si radoveden, želiš pridobiti nove izkušnje … PRIDI NA … predstavitev prostovoljskega dela, ki bo v ČETRTEK, 8. 12. 2016, 4. šolsko uro, v učilnici št. 12.

pREDSTAVITEV PROSTOVOLJSKEGA DELA


Kaj je prostovoljsko delo?

Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznica oz. posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist (Etični kodeks organiziranega prostovoljstva).

Prostovoljsko delo je brezplačno zagotavljanje pomoči prostovoljcev otrokom ali odraslim, ki imajo različne potrebe in težave. In vendar je tudi veliko več. Je delo z ljudmi, za ljudi in zase.

Ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in napredku družbe.


Zakaj postati prostovoljec?

Ker:

  • drugim nudiš pomoč in podporo,
  • prispevaš k izboljšanju položaja marginaliziranih skupin,
  • spoznavaš nove ljudi,
  • se družiš z ljudmi,
  • kakovostno uporabiš prosti čas,
  • spoznavaš in razvijaš samega sebe,
  • gradiš lastni sistem vrednot,
  • pomagaš sebi,
  • pridobivaš nova znanja in izkušnje,
  • preverjaš lastne sposobnosti, spretnosti in znanja …

Dijaki Gimnazija Ilirska Bistrica  – prostovoljci lahko osnovnošolcem nudijo učno pomoč v prostorih osnovne šole ali druge ustanove, z njimi preživljajo prosti čas in sodelujejo pri dejavnostih v podaljšanem bivanju. Sodelujemo z Osnovno šolo Antona Žnideršiča, OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Kuteževo, Dnevnim centrom Sonček, Knjižnico Makse Samsa, Rdečim križem, Centrom za socialno delo … Pomoč starejšim poteka kot družabništvo v Domom starejših občanov.


(Število obiskov: 13)
Dostopnost