Select Page

V četrtek, 3. 12. 2015, 3. šolsko uro, bo v učilnici št. 13 predstavitev FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE iz Kopra.

Fakulteta za humanistične študije FHŠ UPNa fakulteti v prihodnjem študijskem letu razpisujejo naslednje študijske programe: GEOGRAFIJA, ITALIJANISTIKA, MEDIJSKI ŠTUDIJI, MEDKULTURNO JEZIKOVNO POSREDOVANJE (SMERI ANGLEŠČINA-ITALIJANISTIKA IN ANGLEŠČINA-FRANCOŠČINA), SLOVENISTIKA, ZGODOVINA (enopredmetni programi) in ANTROPOLOGIJA, ARHEOLOGIJA, GEOGRAFIJA, ZGODOVINA, KULTURNA DEDIŠČINA (dvopredmetni programi).

Na kratko bodo predstavljeni vsi programi, podrobneje pa tisti, kjer bo med dijaki več interesa.

Predstavitve se lahko udeleži do pet dijakov iz vsakega razreda 3. in 4. letnika. Profesorjem se opravičite vnaprej.

Marija Pirih,
Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 19)
Dostopnost