Select Page

V petek, 7. 5. 2021, bo 7. šolsko uro v učilnici št. 11 za dijake 1. A/IB potekala predstavitev interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS), tj. izbirnih predmetov v 2. in 3. letniku gimnazije. Pri predstavitvi bodo na daljavo preko aplikacije Zoom sodelovali tudi dijaki 2. letnika gimnazije v Postojni, ki so interdisciplinarne tematske sklope v šolskem letu 2020/21 že obiskovali.

Interdisciplinarni tematski sklop je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji treh različnih disciplin in/ali področij. Namenjen je povezovanju in nadgradnji znanja različnih predmetov/področij. Delo temelji na učnih načrtih izbirnih predmetov in na poglabljanju/razširjanju znanj in veščin obveznih predmetov zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih ter kroskurikularnih tem. ITS se ocenjuje in je sestavina izbirnega dela programa gimnazije.

Z ITS želimo doseči predvsem naslednje cilje:

  • razvijanje kakovostnega znanja za nadaljevanje študija;
  • razvijanje in uresničevanje posebnih interesov in potencialov dijakov, njihove samostojnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti;
  • spodbujanje povezovanja znanja različnih predmetov oz. disciplin in reševanje kompleksnih problemov;
  • povezovanje šolskega dela z avtentičnimi življenjskimi situacijami in aktivno spoznavanje in delovanje v ožjem in širšem družbenem okolju;
  • doseganje odličnosti in zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe na izbranem področju;
  • spodbujanje timskega dela in razvijanje sodelovalne kulture.

Za šolsko leto 2021/22 je predvideno izvajanje sledečih interdisciplinarnih tematskih sklopov:

NARAVOSLOVNI SKLOP:

2. in 3. letnik: Skrivnosti sveta krasa
Raziskovalni in projektni pristop v sodelovanju z zunanjimi institucijami in mentorji (Inštitut za raziskovanje krasa). Delo temelji na terenskem in laboratorijskem delu. Dijaki se ukvarjajo z nastankom in razvojem krasa ter z dejavniki, ki spreminjajo površje in jame. Z različnimi parametri spremljajo površinske vode in vode v jami. Povezujejo se kemija, biologija in informatika/slovenščina, sodelujemo tudi v eTwinning projektu s šolami iz Francije, Grčije in Hrvaške, z naslovom Ranljivi ekosistemi.

DRUŽBOSLOVNI SKLOP:

2. letnik: Prebivalstvo v gibanju
Raziskovanje turških vpadov in njihovega vpliva na slovensko ozemlje: materialni ostanki, besede, krajevna imena in priimki, ki izvirajo iz turških časov, pravljice, strah pred muslimanskimi migranti. Analiza mestnih občin v Sloveniji: verska, narodnostna sestava, druženje priseljencev … Sodelujejo geografija, zgodovina in informatika.

3. letnik: Odklonskost in duševne motnje
Dijaki spoznajo probleme odklonskega vedenja, ki krši družbene norme (nasilje, kriminal, odvisnost od drog …) in duševnih motenj (depresija, anksioznost, motnje hranjenja, psihoze …). Obiščejo različne ustanove in strokovnjake, ki se ukvarjajo z ljudmi s temi problemi (center za socialno delo, društvo VEZI, psihiater). Izvedejo manjšo raziskavo na to temo, načrtujejo in izvedejo preventivno akcijo na šoli. Sodelujejo psihologija, sociologija in informatika/slovenščina.

Dijaki izberejo tisti interdisciplinarni sklop, ki najbolj ustreza njihovim zanimanjem, učnim ciljem in drugim osebnostnim značilnostim. Glede na zastavljene cilje in možnost izvedbe interdisciplinarnih tematskih sklopov se lahko teme posameznih sklopov prilagajajo oz. spreminjajo.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 49)
Dostopnost