Select Page

EAThink Šolski ekovrt

V torek, 20. 12. 2016, bo od 10.10 do 10.25 ure v večnamenskem prostoru (učilnica št. 1) kratka predstavitev dejavnosti EAThink šolskega ekovrta, ki bodo potekale na Gimnaziji Ilirska Bistrica v letu 2017.

Dejavnosti EAThink bo predstavila Tamara Urbančič, univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike, mentorica kmetijskih krožkov, predavateljica in vodja številnih delavnic o pomenu samooskrbe in zdrave, naravno pridelane hrane.

Tamara Urbančič

Tamara Urbančič. Vir: http://notranjskoprimorske.si/ (14. 12. 2016)

Predstavitev je za 1. A/IB, 2. A/IB in 3. A/IB obvezna. Predstavitve se lahko udeleži tudi do pet zainteresiranih dijakov iz 4. A/IB in oddelkov programa tehnik računalništva, ki naj se profesorjem opravičijo vnaprej.

Spremljevalci dijakov pri predstavitvi dejavnosti EAThink šolskega ekovrta so učitelji, ki imajo v posameznih oddelkih pouk po urniku.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 79)
Dostopnost