Select Page

V torek, 6. marca 2018, bodo dijaki 4. A od 9.00 do 11.00 v učilnici št. 13 pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine (obvezni predmet splošne mature), in sicer IP 1 − šolski esej. Prvo šolsko uro imajo dijaki zaradi priprav na predmaturitetni preizkus pouka prosto. Od 5. šolske ure dalje imajo dijaki 4. A pouk po urniku.

soboto, 10. marca 2018, bo v skladu s Šolskim koledarjem za šolsko leto 2017/18 za dijake/inje zaključnega letnika organiziran predmaturitetni preizkus, in sicer za program gimnazija iz slovenščine (obvezni predmet splošne mature), IP 2 − razčlemba izhodiščnega besedila, za program tehnik računalništva pa iz računalništva (2. predmet poklicne mature). Dijake/inje zaključnega letnika, tj. 4. A in 4. R oddelka, se zberejo ob 8.40 pred učilnicami št. 6, 11, 12 in 13 po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski šole v prvem nadstropju. Udeležba na predmaturitetnem preizkusu je za dijake/inje zaključnega letnika obvezna.

Malica za dijake/inje zaključnega letnika, ki bodo pisali predmaturitetni preizkus, v soboto, 10. marca 2018, ne bo organizirana. Šolski avtobusni prevozi tega dne niso organizirani, zato si dijaki/nje prevoz zagotovijo sami.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 1)