Select Page

torek, 8. marca 2022, bodo dijaki 4. A/IB od 9.00 do 11.00 v učilnici št. 11 pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine (obvezni predmet splošne mature), in sicer IP 1 − šolski esej (čas pisanj je 120 minut). Dovoljeno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik. Glavni odmor, namenjen šolski malici, bo od 11.15 do 11.40. Po predmaturitetnem preizkusu in šolski malici se pouk za dijake 4. A/IB nadaljuje po urniku.

V nadzoru pri pisanju predmaturitetnega preizkusa iz slovenščine (IP 1 − šolski esej) bosta profesorici Eva Kristan (2. in 3. šolsko uro) in Marja Oberstar (4.a šolsko uro).


Predmaturitetni preizkus iz matematike (obvezni predmet splošne mature, osnovna in višja raven), in sicer IP 1 in IP 2 (čas pisanj za IP 1 je 90 minut, za IP 2 90 minut) bodo dijaki 4. A/IB pisali v okviru rednega pouka matematike. Dovoljeno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, računalo in geometrijsko orodje (šestilo in dva trikotnika, lahko tudi ravnilo).


Predmaturitetni preizkus iz angleščine (obvezni predmet splošne mature, osnovna in višja raven), in sicer IP 1, IP 2 in IP 3 (čas pisanj za IP 1 je 60 minut, za IP 2 20 minut in za IP 3 90 minut) bodo dijaki 4. A/IB pisali v okviru rednega pouka angleščine. Dovoljeno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik in enojezični ali dvojezični slovar (samo za IP 3).


torek, 15. marca 2022, bodo dijaki 4. R/IB od 8.50 do 10.50 v učilnici št. 11 in 6 pisali predmaturitetni preizkus iz računalništva (2. predmet poklicne mature), in sicer IP 1 (čas pisanja je 120 minut). Dovoljeno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja. Glavni odmor, namenjen šolski malici, bo od 11.15 do 11.40. Po predmaturitetnem preizkusu in šolski malici dijaki 4. R/IB nadaljujejo pouk po urniku.

V nadzoru pri pisanju predmaturitetnega preizkusa iz računalništva (IP 1) bosta v učilnici št. 11 profesorja Franci Nahtigal (2. in 3. šolsko uro) in Tjaša Ažnik (4.a šolsko uro), v učilnici št. 6 pa profesorja Ariana Jurca (2. šolsko uro) in Urška Ivančič Petelin (3. in 4.a šolsko uro).

Zamenjave učilnic: 2. šolska ura 3. R/IB v učilnici št. 5.


Dijaki morajo s seboj imeti osebni dokument s fotografijo.

Udeležba na predmaturitetnem preizkusu je za dijake zaključnega letnika obvezna.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 132)
Dostopnost