Select Page

Dragi dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica!

V tekočem tednu bo šola organizirala tudi pouk za nekatere dijake nižjih letnikov. Povabljeni dijaki boste s strani razrednikov dobili obvestilo, kateri predmeti se bodo izvajali na posamezne termine.

Dijaki boste prvič vabljeni na šolo po naslednjem razporedu:

 • dijaki 1. letnikov v četrtek, 28. 5. 2020
 • dijaki 2. letnikov v petek, 29. 5. 2020
 • dijaki 3. letnikov v torek, 2. 6. 2020

Urnik in datumi pouka posameznih predmetov za povabljene dijake 1.-3. letnika je dostopen na spodnji spletni povezavi.

Ostali dijaki, ki ne boste vabljeni, ne hodite v šolo in nadaljujete s poukom na daljavo.

Dijaki, ki prihajate na šolo, se morate pri vstopu in gibanju po šoli držati naslednjih navodil:

 1. Pouk lahko obiskujete LE ZDRAVI dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). Dijaki  pri prvem obisku šole prinesete v šolo izpolnjeno in podpisano Izjavo staršev mladoletnega dijaka (Priloga 3) oz. Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo (Priloga 2).
 2. Vstop in gibanje  po šoli
  Pouk po prilagojenem urniku se začne ob 8.00. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod z zaščitno masko. Vstopate posamično, z razmikom 1,5–2,00 m medsebojne razdalje. Ob vhodu dijaki prejmete še eno masko in si razkužite roke. Druženje in zadrževanje pred šolo in na hodnikih NI DOVOLJENO.
 3. Pouk bo potekal v vnaprej določenih učilnicah. Dijaki v času pouka ostajate v istih učilnicah. Dijaki ob prihodu v šolo po najkrajši možni poti odidite do svoje matične učilnice. V razredu vam bodo učitelji določili sedežni red. Ko začnete s poukom, si lahko snamete zaščitne maske.
 4. Dijaki prinesete  s seboj v šolo malicoplastenke z vodododatna oblačila, ker se bodo prostori veliko zračili ter vrečko, v katero boste odložili uporabljeno maskoS seboj prinesete tudi šolske potrebščine. GARDEROBNIH OMARIC NE UPORABLJATE.
 5. V odmorih ostanete v razredih, kjer tudi malicate. Pred  malico si mizo razkužite. Na voljo bodo razkužila.
 6. Dijaki posamično uporabljate najbližji WC.  Zadrževanje na WC-ju je prepovedano.
 7. Po končanem pouku dijaki izstopate iz šole posamično. Pri tem ohranjajte stalno medsebojno razdaljo 1,5–2,0 m.
 8. Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču v/pred šolo NI DOVOLJENO.
 9. Dijaki v času pouka ne smete zapuščati šole. Večkratno prihajanje in odhajanje iz šole NI DOVOLJENO.

Vodstvo šole