Select Page

V času od 14. do 24. 6. 2021 bo pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli. Pri modelu B je potrebno upoštevati navodila NIJZ v zvezi z izvajanjem higienskega režima in preventivnih ukrepovZaščitna maska v šolah, razen za dijake pri pouku športne vzgoje, je še vedno obvezna.

Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, in sicer za:

  • 1. A/IB v učilnici št. 11,
  • 1. R/IB v učilnici št. 13 (razen v četrtek, 24. 6. 2021, v učilnici št. 6),
  • 2. A/IB v učilnici št. 12,
  • 3. A/IB v učilnici št. 18,
  • 3. R/IB v učilnici št. 7.

Organizirana je topla šolska malica, ki poteka v jedilnici (glavni odmor, namenjen malici, je za 1. A, 2. A in 3. A oddelek od 9.35 do 10.00, za 1. R in 2. R oddelek od 10.25 do 10.50, za 3. R oddelek pa od 11.15 do 11.40). Šolska malica bo organizirana do vključno torka, 22. 6. 2021.

Pri pouku športne vzgoje se dijaki ne mešajo med razredi (priporoča se, da se pouk športne vzgoje izvaja na zunanjih površinah).

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic.

Dijaki 2. R/IB imajo od 7. do 18. 6. 2021 praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD) – glejte obvestilo na šolski spletni strani Oddelčna konferenca, praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih in zaključek ocenjevalnega obdobja za 2. R/IB.

Med 14. in 22. 6. 2021 potekajo na šoli ustni izpiti splošne in poklicne mature, zato prosimo vse dijake, da se zadržujejo v matičnih učilnicah in ne povzročajo nepotrebnega hrupa.

V ponedeljek in torek, 21. in 22. 6. 2021, poteka za vse oddelke gimnazijskega programa in porograma tehnik računalništva pouk po urniku.

V ponedeljek, 21. 6. 2021 odhajajo na podjetniški tabor dijaki 1. R/IB. Dijaki se vračajo v sredo, 23. 6. 2021, v četrtek, 24. 6. 2021, pridejo po spričevala. Oddelčna konferenca za dijake 1. R/IB bo v petek, 18. 6. 2021, 3. šolsko uro.

V sredo, 23. 6. 2021, bodo potekale priprave na popravne izpite oziroma oddaja manjkajočih obveznosti. Dijaki/nje, ki so svoje učne obveznosti opravili, imajo tega dne pouka prost dan.

V četrtek, 24. 6. 2021, bodo ob 8.00, razen za oddelke 1. A/IB, 2. A/IB in 3. A/IB ob 11.00, v učilnicah, po krajši obeležitvi dneva državnosti, potekali podelitev priznanj in nagrad Mladi upi, razdelitev spričeval ter podelitev pohval najboljšim dijakom.

V času od 21. do 25. 6. 2021 bodo na šoli potekale aktivnosti ob zaključku mednarodnega projekta Dobra šola za 21. stoletje (Good School for the 21st Century). Večina dopoldanskih aktivnosti na šoli bo potekala od 22. do 24. 6. 2021 v učilnici št. 13.

Še vedno veljata Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 s spodaj navedenima izjemama in Sklep o nošenju mask.

Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 ureja hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica po modelu B v prvi točki. Velja vse z izjemo:

  • Pod točko 1, Splošna pravila Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica, navedba pod alinejo 8 (izjave dijakov niso potrebne).
  • Pod točko 1, Vstop in gibanje po šoli, navedba pod alinejo 5 (glede uporabe mask, kjer velja sklep, da je uporaba mask v razredih obvezna).

Uspešen zaključek pouka!

Vodstvo šole


(Število obiskov: 6)
Dostopnost