Select Page

sredo, 5. februarja 2014, bo pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekal kot običajno.

Ker vremenske razmere na Postojnskem še niso takšne, da bi lahko zagotovili nemoten pouk, tega dne pouk na matični enoti Šolskega centra Postojna odpade.

Zimski rok poklicne mature: Pisni izpiti zimskega roka poklicne mature, ki so bili predvideni za ponedeljek, torek in sredo, 3., 4. in 5. februarja 2014, se prestavijo na ponedeljek, torek in sredo, 10., 11. in 12. februarja 2014. V skladu z odločitvijo Državnega izpitnega centra in Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo se ustni izpiti prestavijo na obdobje od 24. do 28. februarja 2014. Kandidati bodo o točnih datumih izpitov pravočasno obveščeni. Vsi izpiti bodo potekali kot je bilo predvideno, in sicer v prvem nadstropju Višje strokovne šole Postojna, Ljubljanska 2, Postojna.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 17)
Dostopnost