Select Page

Praviloma je v športni dvorani istočasno samo en oddelek. V primeru, da sta pri šolski uri dva oddelka, gre eden ven, drugi ostane v dvorani.

VSTOP V ŠPORTNO DVORANO: Dijaki in dijakinje počakajo pred vhodom v športno dvorano (na primerni razdalji in z masko) na profesorico, profesorja športne vzgoje. Ob vstopu v dvorano si razkužijo roke.

Zamujanje na uro ni dovoljeno.

UPORABA GARDEROB: Oddelek se razdeli v dve garderobi (po spolu oziroma enakomerno, da je čim manj dijakov v vsaki garderobi). Ko je pri šolski uri več oddelkov hkrati, se dijaki razdelijo v vse garderobe po oddelkih in po spolu. Dijaki se preoblečejo, snamejo maske (odložijo na svoja oblačila ali dajo v torbo ali žep) in vstopijo v dvorano.

Posedanje na tribunah in v garderobah ni dovoljeno.

UPORABA DVORANE: Vadeči se razdelijo na tri vadbene enote (največ 10 na enoto).

Ob večjem številu dijakov se uporablja še zunanje površine.

UPORABA OPREME IN REKVIZITOV: Vadeči uporabljajo svoje rekvizite in jih po vadbi razkužijo.

KONEC VADBE: Dijaki pravočasno zaključijo z uro, se hitro preoblečejo in odidejo naravnost v šolo v svojo matično učilnico. Ob izhodu si razkužijo roke. Obriše (razkuži) se vadbena površina. Garderobe se prezračijo.

Vsi vadeči so soodgovorni za upoštevanje vseh ukrepov.

 Vodstvo šole


(Število obiskov: 19)
Dostopnost