Select Page

Višja strokovna šola Postojna

Dijaki, ki boste poklicno maturo opravljali v drugem roku in bi se radi vpisali na VSŠ Postojna, se morate nujno prijaviti  za vpis v višje šole na drugi prijavni rok od 29. avgusta do 2. septembra 2016. Po tem terminu bo vpis mogoč le še s posebnimi razlogi npr. bolnica ali tujina.

Podatki o prostih mestih na višjih šolah bodo objavljeni 26. avgusta 2016 na spletni strani Višješolske prijavne službe in spletni strani Višje strokovne šole Postojna. Prosta mesta so še na vseh treh programih (poslovni sekretar, strojništvo, gozdarstvo in lovstvo).

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavijo od 29. avgusta do 2. septembra 2015 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani in ga pošljete s priporočeno pošto Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddate lahko le eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku. Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2016 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo potekal na šoli po tem datumu, vendar najkasneje do 30. septembra.

Marija Pirih,
šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 43)
Dostopnost