Select Page

Vpisni postopek

Zadnji rok za oddajo prijave za vpis na visokošolske in univerzitetne programe je 4. 3. 2016.

Dijaki, ki se boste prijavili z uporabniškim imenom in geslom, morate prijavo poslati v elektronski in tiskani obliki (tiskano prijavo morate podpisati in jo poslati s priporočeno pošto na naslove Visokošolskih prijavno-informacijskih služb).

Dijaki, ki se boste prijavljali z digitalnim potrdilom, prijavo pošljete le v elektronski obliki.

Zadnji rok za prijavo na višješolske programe je 8. 3. 2016. Natisnjeno in podpisano prijavo pošljite s priporočeno pošto na naslov Višješolske prijavne službe.

Marija Pirih,
šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 28)
Dostopnost