Select Page

V okviru predmeta sociologija bomo tudi v šolskem letu 2021/22 obeležili svetovni dan duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra. Izdelovali bomo infografike na temo duševnega in telesnega zdravja. Nastale infografike bomo v oktobru objavili na šolskem Instagram profilu in na ta način dijake naše šole in širšo javnost opozorili na ustrezno individualno in družbeno skrb za duševno in telesno zdravje posameznika.

ČASOVNICA IZDELAVE INFOGRAFIK:

  • 20. 9. 2021 – rok za izbiro naslova infografik
  • 4. 10. 2021 – rok za oddajo infografik
  • 7. 10, 2021 – predstavitev vsebine infografik v razredu
  • 10. 10. 2021 – objava infografik na šolskem Instagram profilu

NAVODILA ZA IZDELAVO INFOGRAFIK:

Infografika je način predstavitve informacij in znanj z grafičnimi elementi na zanimiv, enostaven in razumljiv način. Omogoča nam, da kompleksno znanje predstavimo vizualno, kar olajša razumevanje vsebine. Učinkovita infografika je zasnovana v več razdelkih oziroma sekcijah, podprta z empiričnimi podatki ali drugimi raziskovalnimi spoznanji. V infografiko vključimo le najpomembnejše informacije izbranega področja. Vsaka dobra infografika pripoveduje zgodbo, zato je pomembno, na kakšen način pripravimo besedilo in katere ključne besede izpostavimo. Vsako besedilo, ki ga vključimo v infografiko, mora biti razumljivo in jedrnato. Skladati se mora z vizualnimi elementi, ki spremljajo besedilo. Povprečna infografika vsebuje 200 do 400 besed, zaradi česar je smiselno, da besed ne porabljamo za informacije, ki jih lahko prikažemo z vizualnimi elementi. V pomoč pri izdelavi infografik vam je lahko publikacija Centra za podporo poučevanju Univerze v Mariboru iz leta 2019 z naslovom VIZUALIZACIJA ŠTUDIJSKIH GRADIV Strokovna podlaga

Format Instagram infografike je 1080 x 1080 slikovnih pik (razmerje 1:1). Infografike izdelate s spletnim orodjem Canva. Primere infografik za objavo na Instagramu si lahko pogledate na Instagram profilu Društva študentov psihologije.

Na infografikah naj bo nadnaslov: 10. X. – SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Poleg umestite zeleno pentljo, ki je mednarodni simbol dneva duševnega zdravja in opominja na pomembnost duševnega zdravja. Zelena barva pa je simbol svobode.

Sledi osrednji del, tj. predstavitev pomembnih informacij, ki vključuje vizualne elemente (slike, ikone, grafe). Na infografikah obvezno navedite vire in avtorja/ico infografik. Viden naj bo tudi logotip šole.

Infografike oziroma vsebino infografik boste predstavili v razredu pri rednem pouku, predvidoma 7. 10. 2021. Predstavitev traja 5 minut.

NASLOVI OZIROMA TEME INFOGRAFIK:

  • Družbena konstrukcija telesa¹
  • Razumevanje telesa v sodobnih (post)modernih družbah¹
  • Opredeljevanje in družbeno-kulturna pogojenost pojmovanja zdravja
  • Medicinski pogled na zdravje, družbena vloga medicine in medikalizacija
  • Družbene neenakosti in zdravje

Lahko pa tudi sami v dogovoru z učiteljem izberete temo in oblikujete naslov infografik.

PRIPOROČENI VIRI IN LITERATURA:

Gorazd Brne, prof.


¹ Pogojno za 4. letnik.


(Število obiskov: 93)
Dostopnost