Select Page

Dragi devetošolci in starši,

sporočamo vam, da je rok za prijavo v 1. letnik srednje šole, ki je bil predviden za 2. 4. 2020, PRESTAVLJEN na:

  • 11. 5. 2020 za osnovnošolce, ki se šolate v Sloveniji,
  • 25. 5. 2020 za kandidate tujce.

Prijavnico kandidati pošljete (tisti, ki še niste) priporočeno po pošti na naslov srednje šole (samo priporočeno in NE s povratnico) ali skenirano (fotografirano) na elektronski naslov srednje šole (info@scpo.si). Na prijavnici za vpis v srednje šole letos ni potreben podpis in žig ravnatelja/ice osnovne šole.

Prosimo pa, da ne pozabite vpisati e-naslova, telefonske številke in podpisa kandidata in staršev.

Tisti kandidati, ki ste prijavo za vpis v srednje šole že oddali, nove prijave ni potrebno vnovič pošiljati. Do sedaj prispele prijave so veljavne in upoštevane.

Prijavnica za vpis v srednje šole je dostopna na sledeči povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Spremenjen je ROKOVNIK tudi za ostale datume vpisnega postopka. Več … – klikni na povezavo

Šolska svetovalna služba