Select Page
Natečaj človekove pravice

Društvo za Združene narode za Slovenijo že deseto leto zapored razpisuje natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega želijo osnovnošolcem in dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali fotografijo.

Tema letošnjega natečaja je pravica do razvoja.

Natečaj za srednješolce obsega naslednje kategorije:

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

V luči letošnjih globalnih procesov – svetovni voditelji bodo septembra v New Yorku sprejeli nov razvojni okvir, t. i. cilje trajnostnega razvoja, ki bodo naslavljali globalne izzive naslednjih 15 let, v letošnjem letu pa obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015, je Društvo za ZN kot temo letošnjega natečaja izbralo pravico do razvoja. Mlade želijo ozaveščati o pravici do razvoja in jih spodbuditi k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu ter globalni solidarnosti.

Srednješolci, ujemite ideje na list papirja ter risbo, esej ali izdelek pošljite na društvo. Glede na izražen interes je po uskladitvi s strokovno komisijo rok za oddajo del podaljšan do 20. novembra 2015.

Nagrade bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na proslavi dneva človekovih pravic, s katero želijo na Društvu za ZN za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Več informacij o natečaju za srednješolce.


(Število obiskov: 12)
Dostopnost