Select Page

Center za inovativnostRRA zeleni kras

Center za inovativnost in razvoj, ki deluje pod okriljem RRA Zeleni kras, objavlja natečaj »Naredimo drugače!«, v okviru katerega želijo osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje iz šol Primorsko-notranjske regije spodbuditi k razmišljanju »izven okvirjev«.

Rok za prijavo je petek, 22. 4. 2016, ob 12.00.

V okviru natečaja »Naredimo drugače!« želijo pridobiti nove ideje na naslednjih dveh tematskih področjih:

  1. Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju okolja (ohranjanje pitne vode in čistega zraka,zmanjševanje odpadkov, varčevanje s porabo elektrike in drugih virov, itd.)?
  2. Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo oz. naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov (revščina, neenakost in diskriminacija, nasilje, odvisnosti, zdrava prehrana itd.)?

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine šol iz Primorsko‐notranjske regije, pripravijo lahko enega ali več del:

  1. Likovni prispevki: lahko so v poljubni risarski, slikarski ali drugi tehniki (npr. grafični izdelki, stripi itd.).
  2. Literarni prispevki: omejitev dolžine prostega spisa, proze ali poezije je 1‐2 tipkani strani A4 formata.
  3. Fotografski prispevki: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).
  4. Tehnični izdelki in druga inovativna orodja.

Ujemite svoje ideje na papir, fotografijo ali v izdelke, dodajte prijavnico za vsako oddano delo in vse skupaj pošljite do petka, 22. 4. 2016, do 12.00 ure.

Podrobnosti o natečaju in prijavnica so objavljeni na naslednji spletni strani: http://www.cir.si/dogodek/osnovnosolci-in-srednjesolci-vabljeni-na-natecaj-naredimo-drugace/.


(Število obiskov: 23)
Dostopnost