Select Page

V tri leta trajajočem Erasmus+ projektu sodelujemo z gimnazijo iz Španije.

Skozi projektne aktivnostim bomo razvijali rdečo nit na temo prehrane, ki jo bomo zasledovali skozi tri ključna področja:

  1. naravoslovje,
  2. IKT,
  3. podjetništvo, obenem pa ustvarjali multidisciplinaronst in zgodnjo karierno orientacijo.

Za vsa tri ključna področja bomo v času projekta izvedli delavnice, ki bodo del teden dni trajajoče mobilnosti za dijake in učitelje. Pred samo izvedbo delavnic, bodo dijaki pridobivali in razvijali svoja strokovna znanja skozi različne predmete programa gimnazije. Delavnice so ciljno usmerjene, s prečno temo “hrana” in posameznimi tematskimi sklopi, ki je obravnavana skozi različne aktivnosti (predvsem poizkuse, eksperimente) znotraj tematskih sklopov pri naravoslovnih predmetih (kemija, fizika, biologija). Področju naravoslovja, ki ga razvijamo skozi vsa tri leta projekta, smo dodali še IKT (multimedija) in podjetništvo.

S prepletenostjo delavnic, različnimi aktivnostmi in prečno temo prehrana, smo si zadali cilj vzpostavitve testnega modela multidisciplinarnosti.

Z vključevanjem strokovnjakov iz trga dela in zunanjih deležnikov v procesu projekta, bomo dijakom že v fazi srednješolskega izobraževanja ponudili možnost iskanja različnih opcij za ustvarjanje prihodnje kariere.

Cilji projekta:

  • razvoj kompetenc na področju naravoslovja, digitalne pismenosti in podjetništva,
  • spodbuditi dijake k vključevanju v naravoslovne predmete,
  • razvijati multidisciplinarnost,
  • razvijati zgodnjo karierno orientacijo in
  • razvijati sposobnost priprave strokovnih besedil in kritičnega mišljenja.

Koordinatorica projekta: Dolores Keš


(Število obiskov: 43)
Dostopnost