Select Page

Spoštovani starši,

v mesecu marcu bo na šoli potekala RAZISKAVA PISA, največja mednarodna raziskava na področju izobraževanja na svetu. Slovenija v njej sodeluje skupaj s 70 državami. Raziskavo naroča Ministrstvo za šolstvo in šport, izvaja pa jo Pedagoški inštitut Slovenije. Tokrat je področje raziskovanja NARAVOSLOVJE.

PISA 2015Vključeni so dijaki in učenci, stari približno 15 let (letos: rojeni v letu 1999). Dijaki, ki so bili izbrani za sodelovanje, so prejeli zgibanke in soglasja staršev, ki jih podpišete v primeru, če ne želite, da vaš otrok sodeluje. Sodelujočim dijakom ta dan odpade pouk. Sodelovanje je anonimno in ne bo vplivalo na ocene dijakov v šoli.

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica je v raziskavo vključenih 8 dijakov gimnazijskega programa in 5 dijakov programa tehnik računalništva. Dijakom, ki sodelujejo v raziskavi ta dan pouk odpade.

Raziskava bo potekala v četrtek, 19. 3. 2015, od 9.00 do 12.45 v računalniški učilnici št. 17.

Dijaki s seboj prinesejo pisalo, radirko, ravnilo in kalkulator. Uporaba mobilnih telefonov je strogo prepovedana.

Prosimo, da dovolite sodelovanje vašega otroka in ga tudi doma spodbudite k sodelovanju. Hvala.

Tina Šorc, svetovalna delavka in šolska koordinatorka raziskav


(Število obiskov: 26)
Dostopnost