Select Page

Mednarodna-matura

MEDNARODNA MATURA

I. SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS

Program intenzivno pripravlja dijake na opravljanje mednarodne mature (International Baccalaureate). Uspešno opravljena mednarodna matura omogoča vpis na več kot 2.500 univerz po svetu.

Pogoji za vpis:

  • starost od 16 do 17 let;
  • v šolskem letu 2014/2015 končan drugi letnik srednje šole (štiriletni program) z najmanj prav dobrim splošnim učnim uspehom;
  • najmanj prav dober učni uspeh iz predmetov slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jezik, angleščina in matematika;
  • aktivno vključevanje v dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih, olimpijadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno.

II. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

Dijaki, ki se želijo vključiti v program mednarodne mature, oddajo svojo vlogo na posebnem obrazcu, ki ga hkrati s podrobnimi informacijami o programu dobijo na gimnazijah, ki program izvajajo. To so:

  1. II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, Maribor,
  2. Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, in
  3. Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, Kranj.

Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Kranj bosta v šolskem letu 2015/2016 vpisale vsaka po 22 dijakov, II. gimnazija Maribor pa 44 dijakov.

Zainteresirani dijaki morajo prijavo z zahtevano dokumentacijo priporočeno in z oznako »IB2015« izbrani šoli poslati najkasneje do 27. marca 2015. K vlogi morajo priložiti fotokopijo spričevala prvega letnika in obvestila o uspehu v drugem letniku, dokazila o udejstvovanju in uspehu na področju obšolskih dejavnosti in dokazila o dosežkih na tekmovanjih. Nepopolne prijave in prijave, ki bodo prispele po za to določenem roku, ne bodo upoštevane.

III. MERILA ZA IZBIRO IN ROKI

Dokončno izbiro med kandidati, ki se bodo prijavili za vpis v program mednarodne mature, bodo opravile šole na podlagi osebnega pogovora s kandidati v aprilu 2015.

O izbiri bodo dijaki obveščeni v maju 2015.

IV. INFORMATIVNI DAN

  • Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 13. februarja 2015, od 13.10 do 16. ure, v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 14. februarja 2015, od 10. ure do 11. ure,  v učilnici 2.
  • Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo na informativnem dnevu dajala informacije o programu Mednarodna matura v petek, 13. februarja 2015, ob 15. uri, in v soboto, 14. februarja 2015, ob 9. uri.
  • Na II. gimnaziji Maribor bo informativni dan za vključitev v program Mednarodna matura v petek, 13. februarja 2015, ob 15.  uri,  in v soboto, 14. februarja 2015, ob 9. uri.

(Število obiskov: 68)
Dostopnost