Select Page

DMFA - Kenguru

četrtek, 19. marca 2015, bo v učilnicah št. 11 in 13 potekalo šolsko tekmovanje iz znanja matematike Matematični kenguru. Tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo dijaki/nje po predhodni prijavi pri svojem/i profesorju/ici matematike, bo potekalo 6. in 7. šolsko uro, tj. od 12.30 do 14.05.

V A B L J E N I  K  U D E L E Ž B I !

Vodstvo šole


(Število obiskov: 35)
Dostopnost