Select Page

Univ NGFakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici razpisuje literarni natečaj, namenjen srednješolcem, za kratko zgodbo z naslovom »Šolski bluz«. Cilj natečaja je dijake vseh letnikov spodbuditi k pisanju avtorske proze na temo šolskega vsakdanjika, odnosov in vseh drugih bolj ali manj vsakdanjih dogodkov, povezanih s šolo.

Morda je treba odgovoriti na vprašanje, zakaj smo izbrali na prvi pogled tako enostavno temo. Odgovor je preprost. Letošnji natečaj povezujemo s simpozijem Idrija in njena kulturna identiteta v slovenski književnosti, ki se bo odvijal 16. aprila 2015 v Idriji. V mestu živega srebra, zaznamovanega tudi z dolgo tradicijo šolstva, so leta 1901 odprli prvo slovensko realko, v kateri je prevladoval slovenski učni jezik. Danes je to Gimnazija Jurija Vege. Prepričani smo, da šolski vsakdan in z njim povezani pripetljaji mladim odpirajo široke možnosti za pisanje.

Rodna Idrija in njene zgodovinske ter kulturne posebnosti so ustvarjalno močno zaznamovale tudi Aleša Čara, pisatelja, prevajalca, scenarista, urednika in kolumnista. Avtor, ki velja za eno pomembnejših pisateljskih imen svoje generacije, del svoje ustvarjalne energije usmerja tudi v pisanje kratkih zgodb. Za zbirko V okvari, ki vam je lahko navdih za pisanje, je bil nominiran za nagrado Prešernovega sklada.

NAVODILA

Besedilo naj ne bo daljše od 500 besed. Pri pisanju so vam lahko v pomoč temeljne vrstne značilnosti kratke zgodbe:

  • zgradba je lahko linearna, eliptična, skokovita, dogodki niso nujno v logičnem sosledju;
  • začetek je »odprt« (lik se običajno pojavi neposredno pred nepripravljenim bralcem), prav tak je tudi konec (konča se naenkrat, nepričakovano, z ostrim rezom);
  • kraj in prostor nista natančno označena;
  • motivi za dogajanje in dejanja ostajajo nepojasnjeni;
  • skozi zgodbo je podana individualna izkušnja, lik se običajno tekom zgodbe psihično in karakterno ne razvija;
  • pripovedovalec je največkrat prvoosebni. (Povzeto po: Tomo Virk, 2004: Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi. Slavistična revija, letn. 52, št. 3. 279–293)

Izdelke pošljite najpozneje do 20. januarja 2015 na elektronski naslov: ung.humanistika@gmail.com. Izdelkov, poslanih po 20. januarju 2015, komisija ne bo upoštevala.

Besedilu dodajte tudi svoje kontaktne podatke: ime, priimek, domači naslov, elektronski naslov ter naslov šole, ki jo obiskujete.

Zgodbe bo pregledala in ocenila strokovna komisija sodelavk in sodelavcev Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Poskušajte biti izvirni, aktualni in prodorni. Še posebej so zaželeni prispevki, v katerih bodo avtorji delili osebni pogled, doživljaj ali dogodke, ki bi sicer ostali nezapisani. Želimo si literarnih prispevkov, v katerih bo odzvanjal duh tega trenutka.

Najboljši izdelki bodo objavljeni na Facebook strani: https://www.facebook.com/humanistika.UNG?pnref=story in spletni strani Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/.

Tri najboljša besedila bodo simbolično nagrajena. Slovesna podelitev nagrad bo potekala 16. aprila 2015 v Idriji v okviru simpozija Idrija in njena kulturna identiteta v slovenski književnosti.

V pričakovanju vaših izdelkov vam želimo veliko ustvarjalnega navdiha!


(Število obiskov: 23)
Dostopnost