Select Page

Društvo Naša zemlja

Kulturno naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2015/2016 razpisuje literarni, likovni in fotografski  natečaj

»Moja domovina – Od zrna do kruha«

Natečaj je namenjen dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu.

1. LITERARNI NATEČAJ

Literarni natečaj je namenjen dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega razreda v vezani ali nevezani besedi. En prispevek iz vsakega razreda bo nagrajen.

Številni udeleženci dosedanjih natečajev ste dokazali, da mladi znajo in zmorejo zelo ustvarjalno in kritično razmišljati o svoji domovini. Vabimo vas tudi na letošnji natečaj, še bolj se bomo razveselili novih literarnih ustvarjalcev.

V svojih prispevkih se avtorji vživite v pot, ki jo opravi zrno od trenutka, ko ga sejalčeva roka vrže v sveže zorano zemljo, do rezine kruha na mizi; v mislih si pričarajte nekoč pomembno delo žanjic in mlatičev, pa mlinarjev in pekov, premislite o gospodarjih, ki so z veseljem odrezali kos kruha popotniku ali ga ob praznikih podarili revnejšim vaščanom. S kruhom so vedno ravnali spoštljivo in takšen odnos  moramo ohraniti za rodove za nami. Motiv kruha je pogost v ljudskih pregovorih, po različnih krajih naše domovine ima kruh raznovrstna poimenovanja, v svojih pridigah je o njem govoril že Primož Trubar.

Na besedilu mora biti čitljivo zapisano ime in priimek avtorja, naslov šole, razred, ime ter priimek mentorja in občina, v katero šola spada. Prosimo vas, da prispevke shranite pri sebi v elektronski obliki za morebitno kasnejše pošiljanje za pripravo zbornika.

Tehnike izražanja: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote.

2. LIKOVNI NATEČAJ

Likovni natečaj je namenjen dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznega razreda. En prispevek iz vsakega razreda bo nagrajen.

Tema za likovne izdelke so različna žitna polja, kozolci z žitom, mlini, domačije s krušnimi pečmi, ki jih najdemo v večini slovenskih krajev; motivi so zastavljeni široko in v celoti povezani z ožjo ali širšo domovino.

Dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do teme »Od zrna do kruha«. To lahko storijo v katerikoli likovni tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko od enega avtorja ali skupine.

Na zadnji strani izdelka mora biti navedeno: ime, priimek in razred avtorja (avtorjev), naziv in naslov šole, naslov likovnega dela, ime in priimek mentorja ter občina šole. Prosimo vas, da prispevke pred pošiljanjem fotografirate in shranite za morebitno kasnejše pošiljanje za pripravo zbornika.

3. FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Fotografski natečaj je namenjen dijakom srednjih šol. Člani društva pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri fotografije iz posameznega razreda. En prispevek iz vsakega razreda bo nagrajen.

Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki; predstavlja naj utrinke iz ožjega ali širšega dogajanja na polju, v mlinu, okrog krušnih peči itd. Fotografije morajo biti opremljene z naslednjimi podatki: naslov dela, ime in priimek avtorja, razred, ime šole, natančen naslov šole ter ime in priimek mentorja in ime občine šole. Prosimo vas, da poslane prispevke shranite pri sebi v elektronski obliki za morebitno kasnejše pošiljanje za pripravo zbornika.

Različne izdelke ustvarjalcev bomo razstavili po posameznih ustanovah v različnih delih Slovenije.

Prijava na natečaj: vse vrste prispevkov pošljite skupaj s prijavnico na naslov društva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do 30. aprila 2016.

Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev ob Dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Manjše zaključne prireditve bodo tudi v različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol, junija 2016, v času Trubarjevega tedna.

Vrednotenje prispevkov: vsa pravočasno prispela literarna, likovna in fotografska dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v treh tednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja.

V preteklem šolskem letu so se nagrajeni učenci udeležili vsebinsko bogate in poučne predstave Primož Trubar in drugi trubadurji slovenske kulture v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tako nagrajenci kot njihovi mentorji so bili nad takšnim zaključkom natečaja navdušeni. Enako želimo s podobno predstavo nagraditi udeležence natečaja v šolskem letu 2015/2016.

Tudi v šolskem letu 2015/2016  bomo k organizaciji povabili Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij – KODVOS.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonu: 031 326 317 in na elektronskem naslovu društva: kud@nasazemlja.si.

Prijavnica na natečaj.


(Število obiskov: 16)
Dostopnost