Select Page

Center za inovativnost in razvoj, ki deluje pod okriljem RRA Zeleni kras, je marca 2016 prvič objavil natečaj »Naredimo drugače!«, v okviru katerega želijo osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje iz šol Primorsko-notranjske regije spodbuditi k razmišljanju »izven okvirjev«.

Natečaj se je zaključil v aprilu 2016, natečaju se je odzvalo 21 prijaviteljev, med katerimi so bili izbrani tudi nagrajenci in ostala dela, ki so vključena v razstavo natečaja “Naredimo drugače!”. Nagrajena dela so bila predstavljena v okviru regijskega Dneva inovativnosti, razstavo pa smo tudi celo leto predstavljali v vseh občinah Primorsko-notranjske regije.

Tudi letos vse zainteresirane osnovošolce in srednješolce vabijo, da naredijo drugače. Ni nujno, da gre za velike spremembe, lahko gre za nekaj povsem vsakdanjega in enostavnega, kar pa lahko naredimo na čisto drugačen način. Razmišljajte »izven okvirjev«! Omejitev znotraj posameznih tematskih področij ni, prav tako tudi ne v idejah – odprite glave, naredimo drugače! Želijo pridobiti nove ideje na naslednjih dveh tematskih področjih:

  1. Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju naravnega okolja?
  2. Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov?

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine šol iz Primorsko-notranjske regije, pripravijo lahko enega ali več del:

  • Likovni prispevki: lahko so v poljubni risarski, slikarski ali drugi tehniki (npr. grafični izdelki, stripi itd.).
  • Literarni prispevki: omejitev dolžine prostega spisa, proze ali poezije je do 2 tipkani strani A4 formata.
  • Fotografski prispevki: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).
  • Tehnični izdelki in druga inovativna orodja: izdelki in orodja naj ne presegajo višine/širine 1m.

Iščemo živahne in hitro opazne prispevke, ki nam bodo po vsebini in obliki odkrili nove poglede na svet in dileme, s katerimi se srečujemo, pa tudi nove rešitve, ki jih mladi vidite kot odgovor na prej omenjene dileme.

Ujemite svoje ideje na papir, fotografijo ali v izdelke, dodajte prijavnico za vsako oddano delo in nam vse skupaj pošljite do ponedeljka, 15. 5. 2017, do 15.00 ure.

Svoja dela, skupaj s prijavnico in s pripisom »za natečaj Naredimo drugače!« pošljite na naslov RRA Zeleni kras.

Med pravočasno prispelimi izdelki bomo glede na izvirnost, povezanost z razpisno tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela, ki bodo nagrajena.

Vsi sodelujoči bodo prejeli priznanja in simbolične nagrade, dela nagrajencev pa bodo tudi predstavljena v okviru regijskega Dneva inovativnosti, 13. 6. 2017 v avli Krpanovega doma v Pivki.

Vsebina in prijavnica na natečaj so na voljo tukaj, za več informacij pa smo dosegljivi na naslednjih kontaktih:

  • RRA Zeleni kras, Center za inovativnost in razvoj, Prečna ulica 1, Pivka
  • Jana Nadoh Bergoč, jana@rra-zk.si, (05) 721 22 48

(Število obiskov: 2)