Select Page

Matura

Vsi izpiti (pisni in ustni) jesenskega roka SPLOŠNE in POKLICNE MATURE bodo potekali v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.


SPLOŠNA MATURA

Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka splošne mature 2015:

Torek, 14. julij Zadnji rok za prijavo k maturi v jesenskem roku
Četrtek, 20. avgust Zadnji rok za predložitev dokazil ali pisna odjava od mature
Ponedeljek, 24. avgust Pisni izpit – slovenščina
Torek, 25. avgust Pisni izpit – matematika
Sreda, 26. avgust Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Četrtek, 27. avgust Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Petek, 28. avgust Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Sobota, 29. avgust Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Sreda, 16. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Poimenski razpored pisnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2015:

Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2015 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 2. septembra. Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen 20. avgusta na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.


POKLICNA MATURA

Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2015:

Torek, 7. julij Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku
Četrtek, 20. avgust

Zadnji rok za pisno odjavo od jesenskega roka poklicne mature

Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (letno spričevalo 4. oz. 5. letnika)

Ponedeljek, 24. avgust Pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
Torek, 25. avgust Pisni izpit – 3. predmet: matematika
Petek, 28. avgust Pisni izpit – 3. predmet: angleščina
Ponedeljek, 31. avgust Pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
Ponedeljek, 24. avgust – sreda, 2. september Ustni izpiti in 4. predmet
Ponedeljek, 7. september Seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku poklicne mature (podelitev maturitetnih spričeval in obvestil)

Poimenski razpored pisnih izpitov jesenskega roka poklicne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2015:

Ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2015 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 2. septembra. Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

POMEMBNO: Kandidate opozarjamo, da imajo lahko v jesenskem roku ustni izpit iz določenega predmeta tudi pred pisnim izpitom, zato naj bodo pozorni na razporede.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 39)
Dostopnost