Select Page

Jesenski rok poklicne mature bo potekal po naslednjem razporedu:

torek, 20. avgust rok za odjavo od jesenskega roka PoM
sobota, 24. avgust  pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
ponedeljek, 26. avgust   pisni izpit – 3. predmet: matematika
četrtek, 29. avgust pisni izpit – 3. predmet: angleščina
sobota, 31. avgust   pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
sobota, 24. avgust – torek, 3. september   ustni izpiti in 4. predmet
ponedeljek, 9. september seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku PoM (podelitev spričeval in obvestil)

 

PISNI IZPITI POKLICNE MATURE: Zaradi vzdrževalnih del v stavbi Šolskega centra Postojna bodo pisni izpiti poklicne mature potekali v prostorih Višje strokovne šole, Ljubljanska 2, Postojna (vključno z 2. predmetom – računalništvo). Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 h, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in učilnica poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski Višje strokovne šole.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k jesenskemu roku poklicne mature, bodo odjavili razredniki. Ostale kandidate-dijake, ki bodo lahko pristopili k opravljanju mature v jesenskem roku, prosimo, da se OBVEZNO zglasijo pri tajnici šolske maturitetne komisije, kjer bodo uredili morebitno manjkajočo dokumentacijo (prijava, fotokopija spričevala 3. in 4. letnika).

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici šolske maturitetne komisije od ponedeljka, 19. avgusta, dalje. Odjavijo se lahko tudi predhodno po telefonu, v vsakem primeru pa morajo pozneje še izpolniti obrazec Odjava od poklicne mature. POMEMBNO: Odrasle kandidate (občane) opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu Šolskega centra Postojna do petka, 23. avgusta 2013. Kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali v omenjenem roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in bodo od jesenskega roka odjavljeni.

USTNI IZPITI POKLICNE MATURE IN ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet): Ustni izpiti poklicne mature in zagovori projektnih nalog (4. predmet) bodo potekali od sobote, 24. avgusta 2013, do torka, 3. septembra 2013, v prostorih Višje strokovne šole, Ljubljanska 2, Postojna, in sicer po na oglasni deski šole naknadno objavljenem razporedu.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Mojca Ota
tajnica šolske maturitetne komisije


(Število obiskov: 27)
Dostopnost