Select Page

Z okrožnico št. 603-1/2021/44 z dne 19. 5. 2021 nas MIZŠ obvešča, da glede na trenutno epidemiološko sliko ostajamo v Sloveniji v t. i. rumeni fazi, ki po vladnem semaforju sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 pomeni popolno odprtje srednjih šol.

V tednu od 24. do 28. 5 2021 bo pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki še naprej izobražujejo v šoli. Pri modelu B je potrebno upoštevati navodila NIJZ v zvezi z izvajanjem higienskega režima in preventivnih ukrepovZaščitna maska v šolah, razen za dijake pri pouku športne vzgoje, je še vedno obvezna.

Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, in sicer za:

  • 1. A/IB v učilnici št. 11,
  • 1. R/IB v učilnici št. 13,
  • 2. A/IB v učilnici št. 12,
  • 2. R/IB v učilnici št. 9,
  • 3. A/IB v učilnici št. 18,
  • 3. R/IB v učilnici št. 7.

Organizirana je topla šolska malica, ki poteka v jedilnici (glavni odmor, namenjen malici, je za 1. A, 2. A in 3. A oddelek od 9.35 do 10.00, za 1. R in 2. R oddelek od 10.25 do 10.50, za 3. R oddelek pa od 11.15 do 11.40).

Pri pouku športne vzgoje se dijaki ne mešajo med razredi (priporoča se, da se pouk športne vzgoje izvaja na zunanjih površinah).

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2020.


V ponedeljek, 24. 5. 2021, bodo za dijake zaključnega letnika potekali pisni izpiti za izboljševanje pozitivno zaključenih ocen ter pisni in ustni del popravnih oziroma dopolnilnih izpitov (za dijake 4. A/IB v učilnici št. 14, za dijake 4. R/IB v učilnici št. 6).


PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE DIJAKOV

Kot je bilo v obvestilu šole z dne 19. 5. 2021 navedeno, je v skladu z okrožnico MIZŠ št. 603-1/2021/43 z dne 18. 5. 2021 v ponedeljek, 24. 5. 2021, predviden začetek prostovoljnega samotestiranja dijakov na domu. Prijavljenim dijakom se v petek, 21. 5. 2021, razdeli ustrezne pakete s testi, navodili za uporabo in protokolom samotestiranja. V primeru naknadne prijave za samotestiranje, morajo dijaki svojemu razredniku sporočiti svojo namero in bodo prejeli pakete za samotestiranje.


Še vedno veljata Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 s spodaj navedenima izjemama in Sklep o nošenju mask.

Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 ureja hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica po modelu B v prvi točki. Velja vse z izjemo:

  • Pod točko 1, Splošna pravila Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica, navedba pod alinejo 8 (izjave dijakov niso potrebne).
  • Pod točko 1, Vstop in gibanje po šoli, navedba pod alinejo 5 (glede uporabe mask, kjer velja sklep, da je uporaba mask v razredih obvezna).

NIJZ je pripravil nova priporočila za srednje šole, kjer med drugim podajajo odgovore na številna vprašanja srednjih šol.

Prosimo vse, da se držite predpisanih navodil, da bomo šolsko leto zaključili zdravi in z dobrim učnim uspehom.


Veselimo se nadaljnjega izobraževanja v šoli za vse dijake.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 15)
Dostopnost