Select Page

Z okrožnico št. 603-1/2021/42 z dne 12. 5. 2021 nas MIZŠ obvešča, da glede na trenutno epidemiološko sliko prehajamo v Sloveniji v t. i. rumeno fazo, ki po vladnem semaforju sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 pomeni popolno odprtje srednjih šol.

V tednu od 17. do 21. 5 2021 bo pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli. Pri modelu B je potrebno upoštevati navodila NIJZ v zvezi z izvajanjem higienskega režima in preventivnih ukrepov. Zaščitna maska v šolah, razen za dijake pri pouku športne vzgoje, je še vedno obvezna.

V veljavi je režim, kot je bil v septembru 2020, kar pomeni:

 • Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, in sicer za:
  • 1. A/IB v učilnici št. 11,
  • 1. R/IB v učilnici št. 13,
  • 2. A/IB v učilnici št. 12,
  • 2. R/IB v učilnici št. 9,
  • 3. A/IB v učilnici št. 18,
  • 3. R/IB v učilnici št. 7,
  • 4. A/IB v učilnici št. 14,
  • 4. R/IB v učilnica št. 6.
 • Organizirana je topla šolska malica, ki poteka v jedilnici (glavni odmor, namenjen malici, je za 1. A, 2. A in 3. A oddelek od 9.35 do 10.00, za 1. R in 2. R oddelek od 10.25 do 10.50, za 3. R, 4. A in 4. R oddelek pa od 11.15 do 11.40).
 • Pri pouku športne vzgoje se dijaki ne mešajo med razredi (priporoča se, da se pouk športne vzgoje izvaja na zunanjih površinah).
 • Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2020.

Dijaki oddelkov zaključnega letnika imajo oddelčni konferenci po naslednjem razporedu:

4. A/IB – sreda, 19. 5. 2021, učilnica št. 14,
4. R/IB – petek, 14. 5. 2021, učilnica št. 6.

Dijaki oddelkov zaključnega letnika do srede, 19. 5. 2021, oddajo prijavnice na popravne, dopolnilne in predmetne izpite. Izpiti bodo v obdobju od 24. do 26. 5. 2021, po razporedu, ki bo objavljen v petek, 21. 5. 2021.

V sredo, 19. 5. 2021, bo v klubu šole potekalo fotografiranje oddelkov zaključnega letnika (4. R/IB ob 8.00, 4. A/IB ob 8.50).

Podelitev spričeval, pohval, nagrad in priznanj Mladi upi za oddelka zaključnega letnika bo v petek, 21. 5. 2021, ob 13.00 na šoli.


Priloge:

Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 ureja hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica po modelu B v prvi točki. Velja vse z izjemo:

 • Pod točko 1, Splošna pravila Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica, navedba pod alinejo 8 (izjave dijakov niso potrebne).
 • Pod točko 1, Vstop in gibanje po šoli, navedba pod alinejo 5 (glede uporabe mask, kjer velja sklep, da je uporaba mask v razredih obvezna).

Določila glede  ravnanja in obveščanja v primeru okužbe veljajo kot do sedaj, pojasnila so na povezavi NIJZ, za srednje šole.


Veselimo se ponovnega snidenja vseh dijakov na šoli. Prosimo vse, da se držite predpisanih navodil, da bomo šolsko leto zaključili zdravi in z dobrim učnim uspehom. Srečno!

Vodstvo šole


(Število obiskov: 26)
Dostopnost