Select Page

Vlada RS je dne 8. 4. 2021 sprejela Odlok glede ukrepov v zvezi s sproščanja omejitev v srednjih šolah v tednu od 12. do 16. 4. 2021. V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 8. 4. 2021 se pouk v srednjih šolah izvaja po prilagojenjem modelu C, kot smo ga že izvajali pred zadnjim zaprtjem šol. To pomeni, da se v šoli ves čas izobražujejo dijaki zaključnega letnika, dijaki nižjih letnikov pa se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da je pri pouku polovica oddelkov nižjih letnikov.

V tednu od 12. do 16. 4. 2021 se pouk izvaja v živo v šoli za dijake oddelkov 1. A/IB, 1. R/IB, 2. R/IB, 4. A/IB in 4. R/IB.

Pouk za omenjene oddelke poteka v matičnih učilnicah, in sicer:

1. A/IB – učilnica št. 11,
1. R/IB – učilnica št. 13,
2. R/IB – učilnica št. 9,
4. A/IB – učilnica št. 14,
4. R/IB – učilnica št. 6.

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Za dijake oddelkov 2. A/IB in 3. A/IB se pouk izvaja na daljavo po urniku (glejte urnik v aplikaciji eAsistent). Različne kombinacije pouka otežujejo izmenično načrtovanje šolskih aktivnosti v spletnih učilnicah oziroma preko aplikacije Zoom. Zato smo predvideli, da imajo dijaki navedenih oddelkov od 12. do 16. 4. 2021 Zoom učne ure vsak dan po dogovoru s posameznim profesorjem oziroma da dijaki po dogovoru s profesorjem načrtujejo ustrezno obliko dela na daljavo, pri čemer podpiramo izvedbo pouka preko aplikacije Zoom.

Priporočamo, da se v tednu od 12. do 16. 4. 2021 v skladu z obstoječim urnikom v 2. A/IB izvaja pouk preko aplikacije Zoom 1., 3., 5. in 7. šolsko uro uro. V 3. A/IB pa 2., 4. in 6. šolsko uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah. O natančni izvedbi pouka vas bodo obvestili profesorji.

Dijaki oddelka 3. R/IB so od 6. do 23. 4. 2021 na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih.


NAVODILA GLEDE IZVAJANJA POUKA IN GIBANJA PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pouk poteka v matičnih učilnicah, razen pouka strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouka izbirnih predmetov gimnazijskega programa, ki poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po protokolu uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2021.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem času. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje rok. V skladu s sklepom šolskega strokovnega kolegija dijaki nosite maske tudi v času pouka. Poskrbite za večkratno zračenje učilnic tekom pouka in po vsaki šolski uri. Zapuščanje šolskega okoliša v času pouka je prepovedano.

Prosimo, da se držite tudi vseh določil Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica.


ŠOLSKA MALICA

Za dijake, ki ste na malico naročeni, bo organizirana topla šolska malica v šolski jedilnici. Ob prevzemu obroka v šolski kuhinji prejmete razkužilni robček in vse površine, kjer boste malicali, temeljito razkužite. Šolska malica je za dijake oddelkov, za katere se izvaja pouk na daljavo, za teden od 12. do 16. 4. 2021 odjavljena.

Zaradi izmenične prisotnosti polovice dijakov na šoli in preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 so uvedeni trije glavni odmori, namenjeni šolski malici, in sicer je glavni odmor za dijake oddelkov 1. A/IB, 3. A/IB in 3. R/IB od 9.35 do 10.00, za dijake oddelkov 1. R/IB, 2. A/IB in 4. A/IB od 10.25 do 10.50 in za dijake oddelkov 2. R/IB in 4. R/IB od 11.15 do 11.40.

Urnik zvonenja:

Šolska uraTrajanjeRazredi
1.8.00–8.45Vsi
2.8.50–9.35Vsi
ODMOR ZA MALICO9.35–10.001. A, 3. A, 3. R
3. a9.40–10.251. R, 2. A, 2. R, 4. A, 4. R
3. b10.00–10.451. A, 3. A, 3. R
ODMOR ZA MALICO10.25–10.501. R, 2. A, 4. A
4. a10.30–11.152. R, 4. R
4. b10.50–11.351. A, 1. R, 2. A, 3. A, 3. R, 4. A
ODMOR ZA MALICO11.15–11.402. R, 4. R
5.11.40–12.25Vsi
6.12.30–13.15Vsi
7.13.20–14.05Vsi
8.14.10–14.55Vsi

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 19)
Dostopnost