Select Page

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 6. 5. 2021 se v srednjih šolah nadaljuje izvajanje pouka po prilagojenjem modelu C.

V tednu od 10. do 14. 5. 2021 se pouk izvaja v živo v šoli za dijake oddelkov 2. A/IB, 3. A/IB, 3. R/IB, 4. A/IB in 4. R/IB.

Pouk za omenjene oddelke poteka v matičnih učilnicah, in sicer:

2. A/IB – učilnica št. 12,
3. A/IB – učilnica št. 18,
3. R/IB – učilnica št. 7,
4. A/IB – učilnica št. 14,
4. R/IB – učilnica št. 6.

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic.

Za dijake oddelkov 1. A/IB, 1. R/IB in 2. R/IB se pouk izvaja na daljavo po urniku (glejte urnik v aplikaciji eAsistent), in sicer dijaki navedenih oddelkov v dogovoru s profesorjem načrtujejo ustrezno obliko dela na daljavo, pri čemer podpiramo izvedbo pouka preko aplikacije Zoom. O natančni izvedbi pouka profesorji obvestijo dijake, priporočamo pa, da se v tednu od 10. do 14. 5. 2021 v skladu z obstoječim urnikom v 1. A/IB in 1. R/IB izvaja pouk preko aplikacije Zoom 1., 3., 5. in 7. šolsko uro uro, v 2. R/IB pa 2., 4. in 6. šolsko uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.


IZVAJANJE PUD-a

V prilogi posredujemo razpored izvajanja PUD-a za dijake programa tehnik računalništva v mesecu maju in juniju 2021, za nekatere dijake 4. letnika programa tehnik računalništva pa tudi v avgustu/septembru 2021. (priloga)


NAVODILA GLEDE IZVAJANJA POUKA IN GIBANJA PO ŠOLI

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je uporaba zaščitne maske v šolah, razen za dijake pri pouku športne vzgoje, še vedno obvezna. Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.


ŠOLSKA MALICA

Za dijake, ki ste na malico naročeni, bo organizirana šolska malica v šolski jedilnici. Zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih v kuhinji OŠ Antona Žnideršiča, ki pripravlja tople obroke za našo šolo, bo šolska malica do vključno srede, 12. 5. 2021, hladna. Ob prevzemu obroka v šolski kuhinji prejmete razkužilni robček in vse površine, kjer boste malicali, temeljito razkužite. Šolska malica je za dijake oddelkov, za katere se izvaja pouk na daljavo, za teden od 10. do 14. 5. 2021 odjavljena.

POSKUSNO PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE DIJAKOV NA VIRUS SARS-COV-2

Datum začetka poskusnega prostovoljnega samotestiranja dijakov še ni znan.

V primeru, da se boste odločili za samotestiranje na šoli, izpolnite izjavo iz gradiva v obvestilu šole z dne 16. 4. 2021 spodaj ter jo oddajte razredniku.

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 22)
Dostopnost