Select Page

Od 1. do 5. 3. 2021 se v skladu z okrožnico MIZŠ z dne 25. 2. 2021 za dijake zaključnega letnika (4. A/IB in 4. R/IB) pouk izvaja v živo, na šoli.

Oddelka 4. letnika sta razporejena v naslednjih matičnih učilnicah:

4. A/IB – učilnica št. 13,
4. R/IB – učilnici št 4 in 5.

Za ostale dijake se pouk izvaja na daljavo po urniku (glejte urnik v aplikaciji eAsistent), in sicer od 1. do 5. 3. 2021 velja:

  • dijaki 1. in 3. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 1., 3., 5. in 7. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah;
  • dijaki 2. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 2., 4. in 6. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.

GIBANJE PO ŠOLI

Pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo na šoli, je potrebno še naprej upoštevati priporočene smernice Ministrstva za zdravje in NIJZ-ja za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pri gibanju po šoli veljajo enake omejitve, kot so veljale v spomladanskem terminu. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod, obvezno je nošenje maske in razkuževanje.

V skladu s sklepom šolskega strokovnega kolegija morajo dijaki nositi maske ves čas pouka. Poskrbite za zračenje učilnic tekom pouka, učilnice naj se prezračijo po vsaki šolski uri.

Malica bo za dijake zaključnega letnika, ki ste na malico naročeni, organizirana v matičnih učilnicah, in sicer bo glavni odmor, ki je namenjen malici, od 10.25 do 10.50. Do matičnih učilnic bo malico dostavil hišnik. Malica bo hladna.


Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 33)
Dostopnost