Select Page

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z dne 26. 11. 2020 se izvajanje pouka na daljavo nadaljuje.

Pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica bo v naslednjih 14 dneh potekal po urniku, in sicer:

  • Od 30. 11. do 4. 12. 2020 velja (glejte Urnik videokonferenc za dijake – ŠESTI TEDEN):
    • dijaki 1. in 3. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 2., 4. in 6. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah;
    • dijaki 2. in 4. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 1., 3., 5. in 7. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.
  • Od 7. do 11. 12. 2020 velja (glejte Urnik videokonferenc za dijake – SEDMI TEDEN):
    • dijaki 1. in 3. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 1., 3., 5. in 7. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah;
    • dijaki 2. in 4. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan  2., 4. in 6. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.

Za dijake zaključnih letnikov velja, da se v dogovoru med dijaki in učitelji lahko izvajajo dodatne Zoom učne ure.

Ostala določila izvajanja pouka na daljavo ostanejo nespremenjena.

MIZŠ je pripravilo nova priporočila v zvezi z ocenjevanjem znanja. Ministrica dr. Simona Kustec je za šolsko leto 2020/21 s sklepom določila samo eno ocenjevalno obdobje.  Učitelji bodo ustrezno prilagodili načrte ocenjevanja znanja. V  tednu dni bomo dopolnili Šolska pravila ocenjevanja in jih objavili na  spletnih straneh šole.

Želimo vam veliko uspeha pri izzivih šolanja na daljavo. Vse dobro in ostanite zdravi.

Vodstvo šole


Dragi dijaki/nje,

žal se epidemiološke razmere v državi ne izboljšujejo. Z veliko verjetnostjo se bo šolanje na daljavo nadaljevalo še kar nekaj časa. Tak način dela je zahteven tako za vas, dijake/inje, kot tudi za učitelje/ice. Učinkovitost učnega procesa je zagotovo manjša. Vse več časa presedimo za računalniki. Motivacija za šolsko delo pa po drugi strani upada. Obveznosti se kopičijo …

Pa vendar, stati si moramo ob strani, razumeti in podpirati drug drugega, se bodriti in si pomagati. Zagotovo nam bo uspelo. Če stopamo skozi ta zahteven čas  skupaj, bo lažje. Trdno sem prepričana, da bo zaključek letošnjega šolskega leta optimističen in bolj prijazen za vse.

Do takrat pa – pogumno in z nasmeškom na obrazu. Dobri decembrski možje zagotovo pridejo. Naj vam letos prinesejo predvsem veliko zdravja, poguma in energije.

Vse dobro.

Helena Posega Dolenc,
direktorica ŠC Postojna/ravnateljica OE Srednja šola


(Število obiskov: 15)
Dostopnost