Select Page

Izvajanje pouka na daljavo se po sklepu vlade podaljšuje.

Pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica bo v naslednjih 14 dneh potekal po urniku, in sicer:

 • Od 14. do 18. 12. 2020 velja (glejte Urnik videokonferenc za dijake – OSMI TEDEN):
  • dijaki 1. in 3. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 2., 4. in 6. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.
  • dijaki 2. in 4. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 1., 3., 5. in 7. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.
 • Od 21. do 23. 12. 2020 velja (glejte Urnik videokonferenc za dijake – DEVETI TEDEN):
  • dijaki 1. in 3. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 1., 3., 5. in 7 uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.
  • dijaki 2. in 4. letnika imajo Zoom učne ure vsak dan 2., 4. in 6. uro. Ostale zadolžitve so v spletnih učilnicah.

Za dijake zaključnega letnika velja, da se v dogovoru med dijaki in učitelji lahko izvajajo dodatne Zoom učne ure.

Ostala določila izvajanja pouka na daljavo ostajajo nespremenjena.

 • 24. 12. 2020: dan ustvarjalnosti in inovativnosti – dan brez Zoom-a
 • 25. 12. 2020: božič
 • 28.–31. 12. 2020: novoletne počitnice
 • 1. in 2. 1. 2021: novo leto
 • 4. 1. 2021: začetek pouka

Dopolnjena Šolska pravila ocenjevanja bodo na spletnih straneh šole objavljena v torek, 15. 12. 2020 in s tem dnem stopijo v veljavo.

Vodstvo šole


Dragi dijaki/nje,

žal se epidemiološke razmere v državi ne izboljšujejo. Z veliko verjetnostjo se bo šolanje na daljavo nadaljevalo še kar nekaj časa. Tak način dela je zahteven tako za vas, dijake, kot tudi za učitelje. Učinkovitost učnega procesa je zagotovo manjša. Vse več časa presedimo za računalniki. Motivacija za šolsko delo pa po drugi strani  upada. Obveznosti se kopičijo …

Pa vendar, stati si moramo ob strani, razumeti in podpirati drug drugega, se bodriti in si pomagati. Zagotovo nam bo uspelo. Če stopamo skozi ta zahteven čas  skupaj, bo lažje. Trdno sem prepričana, da bo zaključek letošnjega šolskega leta optimističen in bolj prijazen za vse.

Do takrat pa – pogumno in z nasmeškom na obrazu. Dobri decembrski možje zagotovo pridejo. Naj vam letos prinesejo predvsem veliko zdravja, poguma in energije.

Želim vam veliko uspeha pri izzivih šolanja na daljavo. Ostanite zdravi in vse dobro.

Helena Posega Dolenc,
direktorica ŠC Postojna/ravnateljica OE Srednja šola


(Število obiskov: 16)
Dostopnost