Select Page

Obveščamo vas, da so/bodo vsi izpiti v času zaprtja šole ODPOVEDANI. Ko se bodo šole ponovno odprle, vas bomo obvestili o terminih izpitov, ki se bodo pisali na šoli.

Hvala za razumevanje!

Vodstvo šole


V šolskem letu 2020/21 zakonodaja omogoča dijakom zaključnega letnika, ki ob koncu šolskega leta niste opravili vseh obveznosti zaključnega letnika in v času šolanja še niste ponavljali, da se pogojno še enkrat vpišete v zaključni letnik (velja drugo šolsko leto). Ti dijaki imate dve možnosti:

  • v celoti ponavljate letnik in ste ocenjeni pri vseh predmetih,
  • manjkajoče obveznosti opravljate po izpitih.

Dijaki lahko pristopite k izpitom v naslednjih terminih:

  • 15. 10. 2020 – pisni izpit bo potekal 7. in 8. šolsko uro (ob 13.20) v učilnici št. 7,
  • 19. 11. 2020 – ODPOVEDANO ZARADI ZAPRTJA VIZ ZAVODOV,
  • 17. 12. 2020 – ODPOVEDANO ZARADI ZAPRTJA VIZ ZAVODOV,
  • 14. 1. 2021,
  • 18. 3. 2021,
  • 15. 4. 2021,
  • v času popravnih izpitov v spomladanskem in jesenskem roku.

Dijak lahko na razpisan datum opravlja samo en izpit.

K izpitu se prijavite z izpolnjeno prijavnico k izpitu, ki jo pošljete na e-naslov gimnazija.ilb@scpo.si. Na izpit se prijavite najkasneje 5 delovnih dni pred razpisanim rokom, odjavite se lahko 2 dni pred razpisanim rokom.

Dijaki boste pisali izpit iz predmeta, na katerega se boste prijavili.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 27)
Dostopnost