Select Page

Od 24. do 27. 5. 2022 bo izpiti rok za izboljševanje pozitivno zaključenih ocen (pisni izpit) za dijake zaključnih letnikov.

24. in 25. 5. 2022 bo dodatni rok za opravljanje dopolnilnega ali popravnega izpita (pisni in ustni izpit) za dijake zaključnih letnikov, s katerim popravljajo negativno oceno letnika oziroma pridobivajo manjkajočo oceno (opravljajo lahko največ en izpit, in sicer dopolnilni ali popravni). Dijaki, ki opravijo vse obveznosti zaključnega letnika v okviru dodatnega izpitnega roka, lahko pristopijo k spomladanskem roku splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita.

Rok za prijavo je 19. 5. 2022. Prijavnico za izpit dobite kandidati pri svojem razredniku oziroma na spletni strani šole oziroma na sledeči povezavi: https://ilb-scpo.splet.arnes.si/files/2021/09/prijavnica-na-izpite-ilb.pdf. Razpored izpitov bo objavljen 20. 5. 2022 na šolski oglasni deski.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 235)
Dostopnost