Select Page

Informacije


Na VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH bo

v petek in soboto, 10. in 11. februarja 2017,

I N F O R M A T I V N I   D A N,

na katerem se boste lahko seznanili z vpisnimi pogoji, pogoji študija, s poklici, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja in z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje za študij. V petek, 10. 2. 2017, vam zato pouk odpade.

V petek bo informiranje ob 10. 00 in 15. 00, v soboto pa ob 10. 00, razen če je pri posameznem visokošolskem zavodu določeno drugače, kar je razvidno iz RAZPISA ZA VPIS (navedeno pri posameznem visokošolskem zavodu). Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem boste dobili na informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega zavoda.

Podrobnejše informacije o informativnih mestih so navedene v RAZPISU ZA VPIS pri posameznih visokošolskih zavodih. Bodite pozorni na naslov »informativnega mesta«, ker ponekod ni isti, kot je naslov fakultete.


Na VIŠJEŠOLSKIH STROKOVNIH ŠOLAH bo

v petek in soboto, 10. in 11. februarja 2017,

I N F O R M A T I V N I   D A N,

na katerem se boste lahko seznanili z vpisnimi pogoji, pogoji študija, s poklici, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja in z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje za študij. V petek, 10. 2. 2017, vam zato pouk odpade.

Točni termini informativnih dni za posamezne višješolske strokovne programe so navedeni v RAZPISU ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, saj vsaka višja strokovna šola določa termine sama.

Podrobnejše informacije o informativnih mestih so navedene v RAZPISU ZA VPIS pri posameznih šolah, ki izvajajo določen višješolski strokovni program. Bodite pozorni na naslov »informativnega mesta«, ker ponekod ni isti, kot je naslov šole.

Nekatere šole bodo organizirale več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem boste dobili na informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Na Višji strokovni šoli v Postojni bo informativni dan izveden:

 • v petek, 10. 2. 2017:
  • ob 9. uri in 15. uri za program Poslovni sekretar,
  • ob 10. uri in 16. uri za program Strojništvo,
  • ob 11. uri in 17. uri za program Gozdarstvo in lovstvo,
 • v soboto, 11. 2. 2017:
  • ob 9. uri za program Poslovni sekretar,
  • ob 10. uri za program Strojništvo,
  • ob 11. uri za program Gozdarstvo in lovstvo.

Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 24)
Dostopnost