Select Page

Narava pouka v šoli zahteva, da se velikokrat osredotočimo samo na pouk, pozabimo pa na pomen organiziranega, kvalitetnega rekreativnega odmora. Med rekreativnim odmorom se dijaki razbremenijo, si izboljšajo počutje, razbijejo monotonost vsakodnevnega šolskega urnika, zato je ta zelo zaželen.

Od dijakov se ničkolikokrat zahteva neprestana osredotočenost pri pouku, a tega niso vedno zmožni. Da bi dijaki premagali utrujenost, jim profesorji lahko pomagamo tako, da med poukom opravimo kratek rekreativni odmor. Na ta način lahko dijaki bolje sledijo reševanju miselnih nalog pri pouku.

Tudi vse več raziskav kaže na pozitivne učinke dinamičnega pouka, kjer se izmenjujeta čas za delo in čas za rekreativni odmor.

V ta namen smo v petek, 15. 10. 2021, na Gimnaziji Ilirska Bistrica izvedli rekreativni odmor na prostem za vse dijake naše šole. Sprehodili smo se okrog in v okolici šole, se nadihali svežega zraka in se tudi miselno sprostili. Dolžina trase pohoda je bila 400 m. S prehojenimi kilometri smo obeležili tudi Svetovni dan hoje.

 Če bi vsi dijaki naše šole prehodili načrtovano pot, bi skupaj prehodili 328 km, kar je več, kot znaša razdalja od Kopra do Lendave.

ČESTITAMO!

Aktiv učiteljev/ic ŠVZ


(Število obiskov: 73)
Dostopnost